Welkom

Op deze website vindt u de afspraken die het SWV VO Delflanden met de partners in onderwijs en zorg heeft gemaakt om zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen binnen onze scholen.

Nieuws

Veilig kennismaken met de middelbare scholen binnen Delflanden

18 januari 2021: De scholen van voortgezet onderwijs binnen Delflanden stellen zich dit jaar via filmpjes en digitale rondleidingen aan de leerlingen van groep 8 en hun ouders voor. De flyer die de VO-scholen met elkaar hebben gemaakt, wijst jullie de weg.

Maak veilig kennis met de middelbare scholen in de regio Delft

Meer tijd voor aanmelden in VO

17-01-2021: Binnen Delflanden en Haaglanden is bestuurlijk besloten om ouders en leerlingen meer tijd te geven om zich te oriënteren en aan te melden op een school van voortgezet onderwijs binnen deze regio's.

Voor de scholen binnen de regio Delflanden betekent dit dat de aanmeldperiode langer doorloopt: van 06-02-2021 tot/met 05-03-2021.

Voor de scholen binnen de regio Haaglanden betekent dit dat de aanmeldperiode later start en loopt van 13-02-2021 tot/met 05-03-2021.

In bijgevoegde nieuwsbrief treft u meer informatie.

Wijziging in governance SWV VO Delflanden

17 december 2020: Binnen het SWV VO Delflanden is besloten om vanaf 01-01-2021 te gaan werken met een nieuwe governance structuur, waarbij sprake van een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht met een onafhankelijk, extern voorzitter. In bijgevoegde memo treft u hierover meer informatie.

Belangrijke berichtgeving governance SWV VO Delflanden

Onderzoek en ondersteuning bij hoogbegaafdheid en bijkomende problematiek

09 september 2020: Sommige leerlingen hebben kenmerken van hoogbegaafdheid én kenmerken van leer-, of ontwikkelingsproblemen. De leerlingen presteren niet volgens verwachting en lijken gedemotiveerd en ongelukkig. Soms is er sprake van verzuim en zelfs thuiszitten. Over de onderwijs- en zorgbehoeftes van deze leerlingen bestaat nog veel onduidelijkheid. Vanaf schooljaar 2020-2021 is het mogelijk om voor deze leerlingen bij het OPDC-SWV VO Delflanden handelingsgerichte diagnostiek te laten uitvoeren, zodat er gerichte ondersteuning ingezet kan worden. Zorgcoördinatoren kunnen leerlingen hiervoor aanmelden in overleg met de aan de school verbonden bpo'er, of gedragswetenschapper. Meer informatie is te vinden in bijgaande folder.

Folder onderzoek en ondersteuning bij hoogbegaafdheid en bijkomende problematiek

Wanneer het niet goed gaat op school

01 september 2020: De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders/verzorgers is het een doolhof. Om ouders/verzorgers op weg te helpen heeft Ouders & Onderwijs een overzicht gemaakt. In een oogopslag kunt u zien, welke stappen u kunt zetten en bij welke instanties u terecht kunt.

Infographic Ouders & Onderwijs