Welke vorm van onderwijs past het beste bij een leerling/uw kind?

Welke vorm van onderwijs past het best bij uw kind?

In groep 8 geven de directeur en leerkracht van de basisschool een schooladvies. De prestaties, interesses en motivatie van uw kind, zoals zij het op school meemaken, vormen hiervoor de basis. Het schooladvies wordt u schriftelijk voor 1 maart meegedeeld. Daarnaast lichten de meeste scholen het advies vaak mondeling toe. In de download leerlingprofielen hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de kenmerken en eigenschappen van een leerling passend bij een onderwijsniveau. Vanaf 1 februari kunt u via de website van de school een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op de school van uw voorkeur. De inschrijfweek voor het voortgezet onderwijs is in 2020 van 16 t/m 20 maart.

Welke vorm van onderwijs past het best bij uw kind?

In groep 8 geven de directeur en leerkracht van de basisschool een schooladvies. De prestaties, interesses en motivatie van uw kind, zoals zij het op school meemaken, vormen hiervoor de basis. Het schooladvies wordt u schriftelijk voor 1 maart meegedeeld. Daarnaast lichten de meeste scholen het advies vaak mondeling toe. In de download leerlingprofielen hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de kenmerken en eigenschappen van een leerling passend bij een onderwijsniveau. Vanaf 1 februari kunt u via de website van de school een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op de school van uw voorkeur. De inschrijfweek voor het voortgezet onderwijs is in 2020 van 16 t/m 20 maart.

De overstap van de basisschool naar een school van voortgezet onderwijs, is een belangrijk moment voor een jongere. Een zo passend mogelijk niveau en type voortgezet onderwijs zijn bepalend voor de motivatie en het schoolsucces van een leerling. Om een leerling zo passend mogelijk te kunnen plaatsen, werken de basisscholen en de scholen van voortgezet onderwijs in de regio met elkaar samen.

In groep 8 geven de directeur en de leerkracht van de basisschool een schooladvies. De prestaties, interesses, werkhouding en motivatie van een leerling worden daarbij als uitgangspunten gehanteerd. Ouders/verzorgers dienen het schooladvies vóór 1 maart schriftelijk te hebben ontvangen vanuit de basisschool. Veelal wordt het schooladvies in de periode daaraan voorafgaand mondeling aan de ouders/verzorgers toegelicht. 

De belangrijkste afspraken in de overstap van PO naar VO binnen Delflanden staan beschreven in een activiteitenplanner. 

Activiteitenplanner overstap POVO Delflanden (aangepast)

Onze VO-scholen stellen zich dit jaar graag op een veilige manier voor aan de ouders en hun kinderen in groep 8. Zij worden daarom uitgenodigd om deel te nemen aan een virtuele rondleiding. Op die manier leren zij de nieuwe school, de vakken en de ondersteuning wat beter kennen.

Maak veilig kennis met de middelbare scholen in de regio Delflanden

Voor ouders

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs (VO) gaat, dan worden er gegevens uitgewisseld tussen de basisschool en de VO-school waar u uw kind heeft aangemeld. Deze gegevens staan in het onderwijskundig rapport, ook wel het OKR genoemd. Hierin staat:

  • Het basisschooladvies van uw kind
  • Didactische gegevens
  • Aanvullende onderwijskundige informatie

Het OKR van uw kind is alleen zichtbaar voor de VO-school waar u uw kind aanmeldt.

Heeft u vragen over de overstap naar de middelbare school, dan kunt u de basisschool of de middelbare school waar uw kind is aangemeld benaderen voor vragen. 

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om succesvol de overstap van primair naar voortgezet onderwijs te maken. De basisschool informeert hier de VO-school over in het OKR. De VO-school zal, samen met u en een gedragswetenschapper van het SWVVO Delflanden, onderzoeken welke extra ondersteuning voor uw kind eventueel noodzakelijk is om de overstap succesvol te kunnen maken.

Aanmelden in het VO: hoe werkt dat?

Aanmelden op een VO-school binnen Delflanden

Om een kind aan te melden op een VO-school binnen Delflanden, hebben ouders, naast het aanmeldformulier van de VO-school, ook het adviesformulier van de basisschool nodig. Op dat adviesformulier staat niet alleen het schooladvies, maar ook een unieke code. Die unieke code heeft de VO0school nodig om inzage te kunnen krijgen in het OKR en eventueel andere relevante documenten in de overstap van PO naar VO van het kind.

Het aanmeldformulier is de downloaden van de website van de desbetreffende VO-school. Daarnaast is op de website van de school ook andere informatie terug te vinden over de aanmeldprocedure op die specifieke school.

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind op meerdere scholen binnen Delflanden in te schrijven. De VO-scholen binnen Delflanden hebben echter twee afspraken gemaakt.

  1. De VO-school die als eerste, aan de hand van de unieke code, het OKR van de leerlingen 'binnen haalt', gaat als eerste aan de slag om de leerlingen een passende plaats te bieden, mits schooladvies passend is bij dat wat de school aanbiedt. Mocht blijken dat de school geen passend aanbod aan de leerling kan doen, dan begeleidt de school de ouders en de leerlingen naar een school die wel een passend aanbod kan doen. Dat kan een van de andere scholen zijn, waar de ouders hun kind hebben aangemeld.
  2. Wanneer ouders hun kind hebben aangemeld vóór 6 maart 2021 en het niveau is passend, dan wordt het kind ook geplaatst, tenzij op de website van de school staat beschreven dat de school bij overaanmelding  een afwijkende procedure moet bewandelen.

Aanmelden op meerdere scholen in verschillende regio's

Ouders kunnen er ook voor kiezen om hun kind op meerdere scholen in verschillende regio's aan te melden. Ze moeten er wel rekening mee houden dat het aanmelden in een andere regio anders kan gaan dan in onze eigen regio.

Onze regio bestaat uit de gemeenten Delft, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Om een kind aan te melden in een andere regio, doen ouders er verstandig aan de aanmeldprocedure te bekijken die staat op de websites van de samenwerkingsverbanden in de desbetreffende regio.

Voor de regio Haaglanden: https://www.bovohaaglanden.nl/

Voor de regio Westland:https://www.swv-westland.nl/

Voor de regio Zoetermeer: https://www.swvzoetermeer.nl/

Voor regio Rotterdam:https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/

 

Let op:

Alle scholen in de genoemde regio's werken met dezelfde beveiligde webapplicatie om, na aanmelding van een leerling op de VO-school, een leerling-dossier veilig door te zetten naar de school van voortgezet onderwijs. De VO-school heeft daarvoor de unieke code nodig, die op het adviesformulier van de basisschool staat.