Algemeen

De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment, dat in hoge mate het schoolsucces van een leerling bepaalt. Afgelopen schooljaar maakten meer dan 1800 leerlingen binnen Delft, Den Hoorn, Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Schipluiden de overstap van primair naar het voortgezet onderwijs. 

Waar het om draait, is dat elke leerling op een school komt die aansluit bij de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het is van belang dat zowel de basisschool als de school van voortgezet onderwijs in dit proces goed samenwerken.

Tijdpad POVO 2018-2019 

Voor scholen

Overstap PO-VO

In onderstaande tekst en documenten vindt u informatie rondom de overstap van PO naar VO. In de brochure 'Leerlingen in beeld' staat uitgebreid de procedure en visie van het Samenwerkingsverband VO Delflanden beschreven betreffende de overstap PO-VO. Zoekt u specifieke informatie uit deze brochure, klik dan eens op de documenten met een * ervoor.

Brochure leerlingen in beeld 2018-2019 

* PO-VO procedure algemeen 

Overstap PO-VO voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Basisscholen begeleiden leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte naar een zo passen mogelijke vervolgopleiding. Onderstaande documenten bieden tekst en uitleg omtrent de toeleiding naar verschillende vormen van extra ondersteuningen binnen het voortgezet onderwijs.

* Verwijzen naar praktijkonderwijs 

* Verwijzen naar praktijkonderwijs óf vmbo basis

* Verwijzen naar vmbo basis/kader met leerachterstanden 

* Verwijzen naar/onderzoek naar extra ondersteuning in het reguliere VO 

* Verwijzen naar het voortgezet speciaal onderwijs 

Handleiding afname Drempelonderzoek 7

Ouder/leerkrachtbrochure NIO

Toestemmingsformulier capaciteitenonderzoek 

Gebruik Onderwijs Transparant

Bij het SWV stromen vanuit het basisonderwijs door het schooljaar heen veel vragen binnen over het gebruik van Onderwijs Transparant (OT). Hier vinden jullie relevante filmpjes met uitleg omtrent het gebruik van OT in de PO-VO overgang. Meer uitleg over het gebruik van OT is te vinden onder het kopje 'help' binnen de OT module. Hier zijn veelgestelde vragen en gebruikershandleidingen te vinden.

Handleiding OSO OT 

Opstellen van het OKR in Onderwijs Transparant  (PO)

Lezen van een OKR (VO)

Voor ouders

Overstap naar het voortgezet onderwijs

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs (VO) gaat, dan worden er gegevens uitgewisseld tussen de basisschool en de VO-school waar u uw kind heeft aangemeld. Deze gegevens staan in het onderwijskundig rapport, ook wel het OKR genoemd. Hierin staat:

  • Het basisschooladvies van uw kind
  • Didactische gegevens
  • Aanvullende onderwijskundige informatie

Het OKR van uw kind is alleen zichtbaar voor de VO-school waar u uw kind aanmeldt.

Heeft u vragen over de overstap naar de middelbare school, dan kunt u de basisschool of de middelbare school waar uw kind is aangemeld benaderen voor vragen. 

Wilt u uw kind de overstap laten maken naar een school buiten de regio Delflanden? Kijk dan op de websites van de betreffende regio's:
Regio Haaglanden
Regio Rotterdam
Regio Zoetermeer
Regio Nieuwe Waterweg Noord

Overstap naar de middelbare school met extra ondersteuningsbehoefte

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om succesvol de overstap van primair naar voortgezet onderwijs te maken. De basisschool onderzoekt samen met u als ouders en met het Samenwerkingsverband voor welk type (extra) ondersteuning uw kind mogelijk in aanmerking komt. In onderstaande bijlage vindt u extra uitleg over de overstap naar het voortgezet onderwijs met extra ondersteuningsbehoefte.

Extra ondersteuning op regulier VO/ overstap naar het Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO)

Informatieflyer Grotius PRO/VMBO