Welkom

Op deze website vindt u de afspraken die het SWV VO Delflanden met de partners in onderwijs en zorg heeft gemaakt om zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen binnen onze scholen.

Nieuws

Vacature docent OPDC

26 mei 2021: Bij onze verbreed OPDC komt per 1 september 2021 een vacature vrij voor een docent die in staat is het onderwijs passend te maken voor kwetsbare jongeren tussen de 12 en de 18. Zie voor meer informatie:

Vacature docent OPDC

Onderzoek en ondersteuning bij hoogbegaafdheid en bijkomende problematiek

09 september 2020: Sommige leerlingen hebben kenmerken van hoogbegaafdheid én kenmerken van leer-, of ontwikkelingsproblemen. De leerlingen presteren niet volgens verwachting en lijken gedemotiveerd en ongelukkig. Soms is er sprake van verzuim en zelfs thuiszitten. Over de onderwijs- en zorgbehoeftes van deze leerlingen bestaat nog veel onduidelijkheid. Vanaf schooljaar 2020-2021 is het mogelijk om voor deze leerlingen bij het OPDC-SWV VO Delflanden handelingsgerichte diagnostiek te laten uitvoeren, zodat er gerichte ondersteuning ingezet kan worden. Zorgcoördinatoren kunnen leerlingen hiervoor aanmelden in overleg met de aan de school verbonden bpo'er, of gedragswetenschapper. Meer informatie is te vinden in bijgaande folder.

Folder onderzoek en ondersteuning bij hoogbegaafdheid en bijkomende problematiek

Wanneer het niet goed gaat op school

01 september 2020: De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders/verzorgers is het een doolhof. Om ouders/verzorgers op weg te helpen heeft Ouders & Onderwijs een overzicht gemaakt. In een oogopslag kunt u zien, welke stappen u kunt zetten en bij welke instanties u terecht kunt.

Infographic Ouders & Onderwijs