Content-Type: text/html;
charset=utf-8

Hoi Ronald
Ik laat het even in jouw vertrouwde =
handen om de juiste toon te vinden. Mijn bijdrage is vooral even de =
puntjes op de i zodat het niet fout gaat.
Belangrijk:
Mijns inziens moet je echt =
wel een paar zaken zeker noemen, en dat ook na het telefoontje in een =
mail sturen (!), dan ligt het maar even enigzins vast. Dat is =
belangrijk, ik weet uit eerste hand dat hij momenteel links en rechts =
klanten kwijtraakt en een kat in het nauw wil nog wel eens raar uit de =
hoek komen. 
Let op: Ik zou het logisch vinden om deze =
mail ook nog even door een jurist te laten bekijken. Wellicht heeft SENF =
wel iemand die wil meelezen.
Dan =
inhoudelijk:  het moet zowel een goede reden zijn, als duidelijk =
maken dat we geen enkele verbintenis hebben. 
Hier mijn opsomming.
1. =
We zijn al bijna een jaar bezig met bij hun binnenkomen. In die tijd is =
vooral initiatief van ons afgekomen, waarbij we dan ook altijd zelf er =
achteraan moesten bellen om een reactie te krijgen. Ik heb zelf vele =
mails gestuurd waar uit blijkt dat dat zo is. We zijn nooit verder =
gekomen dat verkennende gesprekken. Als hij een concept overeenkomst had =
voorgelegd was het al een heel ander verhaal, maar het woord is niet =
eens gevallen.
2. Wat we nodig hadden =
(en hebben), en zeer hebben gemist in hun werkwijze:
  – een actieve rol in het verbeteren van de show en de =
marketing er om heen. zij kwamen daarin niet verder dan reageren / =
verbeteren / corrigeren, waar we toch vooral op hun ervaring en =
expertise hadden gehoopt. Zij reageerden dus op wat ik ze voorlegde, en =
dan ook nog alleen als we daar daadwerkelijk aan tafel zaten.
  – tips en adviezen om de show af te stemmen op hun =
netwerk van theaters
  – tips en adviezen over =
het opstellen van de begroting
  – =
terugkoppeling van gesprekken die zij over onze show hebben gehouden =
(intern en extern) zodat we konden bijsturen
  =
– referentiemateriaal waar wij ons op konden baseren
  – inhoudelijke verbeteringen, met name op de muziek / =
bezetting / podium / uitstraling etc. (toen GV ons eenmaal had =
gezien).
3. Er is al die tijd geen enkele =
toezegging gekomen of we daadwerkelijk bij hen onder dak zaten. We =
draaien we mee in hun brochure, maar zonder een afspraak over aantallen, =
percentages, kosten, voorwaarden etc etc weten we niet waar we aan toe =
zijn en kunnen dus ook niet ja of nee zeggen. 
Het is dus vooral een zeer vrijblijvende manier van werken, die bij mij =
overkomt als =E2=80=9Cbaat het niet schaadt het ook niet=E2=80=9D. =
 Dat doet geen recht aan de enorme inspanning die wijzelf al hebben =
gedaan. En de fikse resultaten die ik / wij daarin hebben =
behaald.
4. De gang van zaken daarna =
(belangrijk): 
– Bovenstaande punten 1 tot en met 3 betreft de periode tot =
twee maanden geleden, welke ons een zeer unheimlich gevoel heeft =
gegeven.
– Nadat zij in de Boerderij zijn komen =
kijken, kregen we geen enkele reactie. 
– Na =
enkele keren bellen kregen we uiteindelijk, en uit tweede hand, te horen =
dat George zelf niet erg positief was over de kwaliteit. 
– Hoewel we aangaven at we daar nader contact over wensten =
(omdat het niet de show betrof maar een optreden), hebben zij niet de =
moeite genomen hier nog iets mee te doen.
– Dat gaf =
ons erg het gevoel dat George Visser, en met hem George Visser =
theaterproducties, geen vertrouwen heeft in onze show.
–  En dus ontstond het gevoel, sterker nog: werden we =
genoodzaakt om ook verder te kijken. Het was immers al bijna augustus en =
GV zelf gaf aan dat dat een cruciale periode is.
– =
Dat heb ik ook aangegeven in het gesprek met Marc Lodik (toen we naar HJ =
Ockels reden): “we moeten wel IETS nu, en gaan dat ook =
doen=E2=80=9D. 
– Bovendien gaven we aan zelf =
shows te gaan boeken, wat ook geresulteerd heeft in de boeking met =
Zuiderstrand. Hiervan hebben we GV op de hoogte gesteld.
– George reageerde daar alleen op door zich af te vragen of =
het =E2=80=9Cwel verstandig is=E2=80=9D om dat te doen. (let op: geen =
jurdische reactie of =E2=80=98dat soort dingen moet via mij=E2=80=99). =
Dat gaf ons impliciet aan dat wij volkomen vrij zijn om onze show zelf =
te boeken, dan wel te laten boeken door een derde. 
Bovenstaande heeft er toe geleid dat wij ons genoodzaakt, =
maar ook gemotiveerd voelden, om op een uitnodiging van een ander =
impressariaat (wat overigens op hun eigen initiatief is gebeurd via =
gezamenlijke partners), in te gaan.

=