Overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs

De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terecht komt, die aansluit bij zijn mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Het is belangrijk dat de basisschool, de school voor voortgezet onderwijs en ouders in dit proces goed samenwerken. Hier vindt u informatie rondom de overstap van PO naar VO.

Overstap van het primair onderwijs

naar het voortgezet onderwijs (PO > VO)

Ieder jaar stappen tussen 1700 en 1800 leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland over naar een voortgezet-onderwijs-school in de regio. Het gaat dus om veel leerlingen, toch is ieder kind uniek. De ouders van ieder kind moet dus kiezen welke school het beste past bij hun kind.

Bij verreweg de meeste leerlingen is er een eenduidig advies te geven naar niveau of soort onderwijs. Dit adviseren is op basis van het leerlingvolgsysteem over resultaten vanuit groep 6, 7 en 8. Soms zijn er aanvullende toetsen nodig, zoals een NIO. De Eindtoets kan het advies nog doen bijstellen.

In de afgelopen periode werden we gehinderd door covid-19. Zo werden toetsen soms op een ander tijdstip afgenomen of ontstond er een onvolledig beeld van het kennen en kunnen van leerlingen. Naar verwachting hoeven we ons niet meer aan te passen aan maatregelen rond covid-19. Open dagen, gesprekken en aanmeldingen kunnen steeds meer op school. Zie hiervoor de websites van de voortgezet-onderwijs-scholen.

Na het voorlopig advies is het aan de ouders om hun kind ergens aan te melden. In veel gevallen is dit een school in Delft of Pijnacker, maar aanmelding bij scholen buiten Delft of Pijnacker komt ook voor, zeker wanneer leerlingen dicht bij de gemeentegrens wonen of wanneer gekozen wordt voor een specifieke school.

Wanneer een leerling is aangemeld, wordt gewerkt met het digitale dossier van Onderwijs Transparant. Een school voor voortgezet onderwijs kan via Onderwijs Transparant zien wat de toetsresultaten van de leerling zijn, wat de kenmerken en de onderwijsbehoeften hierbij horen. De basisschool geeft het advies naar niveau van de leerling, maar VO-scholen zijn onderling verschillend en daarom maken ouders een keuze welke school er het beste bij hun kind past. De ouders melden vanaf februari 2022 hun kind aan bij een passende school. Wanneer er sprake is van leerlingen met ondersteuningsbehoeften zoals plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs, is de aanmelding, wanneer mogelijk, al eerder, namelijk vanaf oktober 2021. Wanneer hier sprake van is, hoort u dit aan het begin van schooljaar 2021-2022, of dit is al eerder met u besproken.

De eindtoets kan het eerdere advies iets doen veranderen en van de basisschool hoort u of ook daadwerkelijk een ander advies gegeven wordt. De basisschool is niet verplicht het advies te veranderen naar aanleiding van de eindtoets. Steeds in overleg tussen de basisschool en de ouders wordt een advies, wanneer van toepassing, bijgesteld.

Voor groep-8-leerlingen en voor de ouders is dit een spannend jaar. Houd het hoofd koel en probeer steeds te bedenken wat het beste is voor uw kind.

 

Klik hier voor het jaaroverzicht.