Overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (PO>VO)

Hier leest u hoe scholen ondersteuning bij het samenwerkingsverband kunnen aanvragen en hoe dit geregeld is bij de overstap van het primair onderwijs naar het voorgezet onderwijs.

Overstap van het primair onderwijs
naar het voortgezet onderwijs (PO > VO)

De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terecht komt, die aansluit bij zijn mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Het is belangrijk dat de basisschool, de school voor voortgezet onderwijs en ouders in dit proces goed samenwerken.

Hier vindt u informatie rondom de overstap van PO naar VO.