Content-Type: text/html;
charset=utf-8

Goedemorgen Sipke
dank voor de suggestie, ik zal die =
alinea nog toevoegen. 

Helaas is Ronald op vakantie en kan ik hem niet bereiken, =
evenals de producer Marc, ik kan dus niet heel veel meer achterhalen =
over de kosten dan dit. Over twee weken zijn ze er pas weer. Denk ja dat =
het echt essentieel is voor de aanvraag of zou het ook later kunnen =
worden toegevoegd?

Groet
George

Op =
9 aug. 2017, om 15:32 heeft Sipke w Van der werf <swvanderwerf@planet.nl> het volgende =
geschreven:

George,

 George, 
 
Goede opzet.
Ik heb nog twee opmerkingen.
1, Na de =
aanhef over de Lionsclub Den haag Scheveningen zou ik een alinea opnemen =
die het totale project kort samenvat. Bv
Lionsclub Den Haag Scheveningen start =
een landelijke project met de doelstelling inhoud te geven aan de de =
oproep van de bekende Nederlandse astronaut Wubbo Ockels  bij zijn =
overlijden: “Save mother Earth” 
De nadruk =
komt hierbij te liggen op het verminderen van het zwerfafval in het =
milieu en zodoende uiteindelijk uit de voedselketen..
2 de financi=C3=ABle onderbouwing . Het zou mooi zijn als we =
theatershow en decorbouw nog wat verder kunnen opsplisen.
Bv ontwikkelen tekst, componeren songs, ontwikkelen ruimte =
capsule enz. Kan Ronald hier nog input voor leveren.\
Sipke

Op 9 aug. 2017, om 14:26 heeft George =
Ongkiehong | cimon BV <george.ongkiehong@cimon.nl> het volgende =
geschreven:


Dag Berry

Hierbij, de aangepaste versie. Ik kijk uit naar je reactie.

Groet
George

At 19:57 8-8-2017, Berry Janmaat wrote:
Hallo George,
 
Graag morgen even telefonisch contact om het onderdeel subsidie Lions
verder uit te werken. Dank.
 
Groet van Berry
 
 
Ir. Berry (B) Janmaat
Julianaweg 1
2243 HT
Wassenaar
070 3601096
06 54744998
bjanmaat@dekeuning.nl
 
 
 
Van: George Ongkiehong | cimon BV
[
mailto:george.ongkiehong@cimon.nl]
Verzonden: woensdag 2 augustus 2017 18:04
=

Aan: Berry Janmaat <bjanmaat@dekeuning.nl>
CC: Sipke w Van der werf <swvanderwerf@planet.nl>; Dick
Diekhuis <dick.diekhuis@gmail.com>
Onderwerp: Afspraken
 

Best Berry, Sipke en Dick,

Dat was een leuke en interessante middag. Laten we hopen dat het
vruchtbaar was!

We spraken het volgende af voor de korte termijn:

Inzake Initiatief in Scheveningen,
– Ik lever voor vrijdag de geredigeerde en opgemaakt versie van de
aanvraag in bij Sipke,
– Daar zit de PDF van het boekje bij, alsmede de video-trailer waar het
Lions logo in staat.
– Ook schrijf ik een A4 van de aanvraag voor op hun website.

Inzake de Lions clubs:
– Ik schrijf naar aanleiding van vanmiddag, een korte samenvatting van
het plan vanuit de lions.
– Bestaande uit twee A4, met vooral een uiteenzetting vanuit de lions
geschreven, met PBII als ‘onderaannemer’.
– Hierin ook een financiele paragraaf waarin de inkomsten en uitgaven
zijn gespecificeerd
– Wij kijken hier allen naar en na overeenstemming, vertaal ik hem in =
het
Engels.

Als ik iets vergeet, hoor ik het graag.

met vriendelijke groet,

George Ongkiehong
cimon

c i m o n   c o m m u n i c a t i e   =
b v

 Postadres:
  Laan van Meerdervoort 478
  2563 BJ Den Haag       =

 Bezoekadres:
 Ammunitiehaven 351
 2511 XL Den Haag

  t.    070 362 23 79
  m. 0653 333 486
  george.ongkiehong
@cimon.nl |
www.cimon.nl


 Virusvrij.

www.avg.com


met vriendelijke groet,

George Ongkiehong
cimon

c i m =
o n   c o m m u n
i c a t i e   b v


 Postadres:
  Laan van =
Meerdervoort
478
  2563 BJ Den
Haag

      

=


 Bezoekadres:
 Ammunitiehaven 351
 2511 XL Den Haag

  =
t.    070 362
23 79
  m. 0653 333 486
 
george.ongkiehong
@cimon.nl |
www.cimon.nl

<2017-08-09 Samenvatting aanvraag Lionsclub Versie =
2.pdf>

=