Het SWV VO Delflanden heeft vanaf 01-08-2023 (of zoveel eerder als mogelijk) vacatureruimte voor een enthousiaste en gedreven 

 Adviseur Passend Onderwijs (voorheen bpo) (0,6 FTE) 

De Adviseur Passend Onderwijs (APO) functioneert als verbinder tussen scholen en het samenwerkingsverband. De APO werkt nauw samen met de ondersteuningscoördinator van de school en de medewerker van Delft Support (Team Jeugd) van de gemeente Delft. 

Werkzaamheden: 

  • Het adviseren, ondersteunen en trainen van docenten/mentoren indien sprake is van handelingsverlegenheid in de omgang met verschillen tussen leerlingen. 
  • Het versterken van de handelingsbekwaamheid van de docenten middels coaching, het geven van voorlichting, trainingen, lesobservaties en feedbackgesprekken.  
  • Het in kaart brengen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en docenten.  
  • Het maken van de vertaalslag van ondersteuningsbehoefte naar de schoolpraktijk, in samenspraak met ondersteuningscoördinator en gedragswetenschapper. 
  • Het ontwikkelen en aanbieden van trainingen aan docenten(teams) en mentoren om de (basis)ondersteuning op de scholen te versterken en verbreden. 
  • Actief samenwerken met de andere collega’s binnen het OPDC, zoals de medewerkers van het   FLEX-College en de gedragswetenschappers. 
  • Het leveren van een bijdrage aan kwalitatieve en kwantitatieve rapportages aan de teamleider. 

De volledige vacature is hier terug te lezen.