In september organiseren we drie bijeenkomsten voor intern begeleiders, leerkrachten groep 8 en directies PO. Gelukkig kunnen we dit jaar, mede op jullie verzoek, ook weer een fysieke bijeenkomst organiseren. De fysieke bijeenkomst is op woensdag 13 september in het WestCord hotel (naast Ikea). Mocht je 13 september echt niet kunnen, dan worden er nog 2 digitale bijeenkomsten georganiseerd.

In de drie bijeenkomsten geven we informatie over de ontwikkelingen op het gebied van de doorstroomtoetsen, de daaruit voortkomende procedureafspraken, het opstellen en onderbouwen van het basisschooladvies, het onderwijskundig rapport en nieuwe ontwikkelingen in de ondersteuningsstructuur en/ of plaatsingsbeleid in het voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Je kunt je aanmelden voor de volgende data en tijdstippen:

  • Woensdag 13 september van 15.00 – 17.00 uur (fysiek in het WestCord Hotel)
  • Dinsdag 26 september van 15.30-17.00 (digitaal)
  • Donderdag 28 september van 15.30-17.00 (digitaal)

Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan uiterlijk vrijdag 8 september via dit formulier.