Overstap Van vso naar vo 

Wanneer een leerling overstapt van het VSO naar het VO, wordt gekozen voor de VO-school met het meest passende ondersteuningsaanbod.

Overstappen van VSO naar VO school

Wanneer sprake is van een overstap van leerlingen vanuit de cluster 1,2 of 3 scholen naar scholen van regulier onderwijs, wordt er door de V(S)O-school rechtstreeks contact opgenomen met de VO-school, die het meest passende ondersteuningsaanbod heeft. Inhoud van schoolondersteuningsprofiel en kennis van de ondersteuningsstructuur op de school zijn hierbij richtinggevend. Gedragswetenschappers van het SWV VO Delflanden worden in het mereldeel van de gevallen bij een doorplaatsing vanuit VSO naar VO betrokken.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.