Missie en Visie

De missie van ons samenwerkingsverband is de grondslag voor al het handelen van de medewerkers binnen onze scholen en voorzieningen. 

Onze visie geeft handen en voeten aan de missie en biedt de aanknopingspunten voor de komende beleidsperiode.

Missie

We willen onze jongeren gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen kunnen participeren in onze samenleving.

Visie

In ons samenwerkingsverband wordt geen jongere buitengesloten en is ruimte voor diversiteit. Onze scholen maken ontwikkeling van jongeren mogelijk door het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waar jongeren met en van elkaar kunnen leren. De ondersteuningsbehoeften van de jongere staan daarbij centraal. Onze scholen en onze partners in zorg zijn gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle jongeren en dragen zorg voor een dekkende ondersteuningsstructuur, met ruimte voor maatwerk waardoor geen jongere tussen de wal en het schip kan vallen en elke leerling een perspectief heeft op passende dagbesteding, een passende plek op de arbeidsmarkt of passend vervolgonderwijs.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.