aanvragen TLV voor het Voortgezet speciaal onderwijs

Scholen kunnen bij het Samenwerkingsverband VO Delflanden een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Aanvragen TLV-VSO

Wanneer blijkt dat een leerling binnen het reguliere voortgezet onderwijs geen passende onderwijsondersteuning kan krijgen, kan de school in samenspraak met ouders en jongere een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aanvragen bij het SWV VO Delflanden. In de Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning (CTO) beoordelen twee onafhankelijke deskundigen of een leerling in aanmerking komt voor een TLV-VSO. Dit wordt gedaan aan de hand van criteria die beschreven staan in het document “Toelaatbaarheidscriteria voor het VSO“. De TLV’s worden afgegeven voor duur van de te volgen opleiding. De CTO heeft maandelijks twee vergadermomenten ingepland waarop de TLV-aanvragen worden behandeld.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.