handleidingen en procedures

Hier vinden scholen verschillende handreikingen die kunnen ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs in de school.

Handreiking leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. In de Leerplichtwet staat dat wanneer kinderen 5 jaar ze naar school moeten. Als kinderen 4 jaar oud zijn mogen ze naar school en dat doen de meeste kinderen ook.

Onderwijs, zorg en leerplichtwet

Het komt voor dat jongeren (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze jongeren hebben behoefte aan maatwerkoplossingen. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de handreiking onderwijs, zorg en leerplichtwet, staat wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is.

Handreiking OPP

De handreiking OPP is bedoeld voor de reguliere VO-scholen binnen het SWV VO Delflanden die OPP’s opstellen ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning ontvangen. 

Handreiking basisondersteuning in zes stappen

Het stappenplan is een hulpmiddel waarmee scholen – elk op hun eigen manier – de basisondersteuning kunnen vormgeven. Het maakt helder welke stappen een school zet als zich een ondersteuningsbehoefte bij een leerling voordoet.

 

Procedure anderstalige verhuisleerlingen

In deze procedure wordt de handelswijze beschreven voor de verschillende VO-scholen binnen het SWV VO Delflanden bij aanmelding van anderstalige verhuisleerlingen die langer dan twee jaar in Nederland zijn dan wel de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Signalenkaart

Hoe laten jongeren merken dat ze hulp nodig hebben? Dat kan heel verschillend zijn! Op deze kaart staan signalen die jongeren zelf hebben benoemd.

 

Preventiematrix

Deze preventiematrix biedt een overzicht van het aanbod van voorlichtingen door externe trainers en lespakketten die kunnen worden ingezet op VO-scholen.  De thema’s zijn ondergebracht in 3 hoofdgroepen: gezondheid, kansrijk en veiligheid met daaronder verschillend aanbod ingedeeld in collectief aanbod (hele klas) selectief aanbod (voor een kleine groep leerlingen) en voor algemene informatie.

“We handelen actief vanuit het normaliseer-perspectief en streven ernaar om signalen van jeugdigen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, zodat er snel gehandeld kan worden om verergering van problematiek te voorkomen.”

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.