Overstap naar het middelbaar beroeponderwijs (MBO) 

VO en MBO werken samen, voor jongeren die de overstap van VO naar MBO maken.

Icares beroepskeuze

Het SWV VO Delflanden biedt scholen de mogelijkheid gebruik te maken van de licentie Icares Professional, een instrument voor loopbaanbegeleiding. Het bestaat uit een breed aanbod aan verschillende testen, die al naar gelang de talenten, competenties, specifieke onderwijsbehoeften of de specifieke (fysieke) beperkingen van de leerling kunnen worden ingezet. De BPOers kunnen door de ondersteuningscoördinator of de studiedecaan van de school worden gevraagom Icares in te zetten bij een leerling als second opinion in een beroepskeuzeproces. Ook studiedecanen van de scholen zelf maken als second opinion wel gebruik van dit instrument. De testuitslagen bieden een handvat voor het gesprek. Op het eind wordt een rapport met uitslagen gegeneerd en beschikbaar gesteld aan school, ouders en leerling.

VOROC

Binnen de regio Haaglanden maken we momenteel nog gebruik van VOROC als digitaal systeem om de overdracht van leerlingen van VO naar MBO goed te organiseren. Met behulp van VOROC wordt relevante informatie over de leerling overgedragen aan de MBO-school van aanmelding en krijgen verantwoordelijken vanuit het VMBO een terugkoppeling van de aanmelding. VOROC is een initiatief van Spirit4you, een samenwerkingvan scholen voor VO, MBO en HBO en gemeenten in de regio Haaglanden. Spirit4you heeft als doel de overstap naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren en scholen te ondersteunen.

Aanmelden regulier MBO met extra ondersteuning

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het MBO zijn er verschillende programma’s, waaronder Mondriaanvoorziening Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten (BAS) en In-Gang.

https://www.rocmondriaan.nl/bas 

https://www.rocmondriaan.nl/in-gang 

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.