aanvragen toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs

Hier leest u hoe scholen een TLV PrO aan kunnen vragen bij het Samenwerkingsverband.

Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs

Om te kunnen starten op het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs nodig (TLV PrO).

Het schooladvies van de basisschool staat los van de TLV PrO. De basisschool kan niet via het schooladvies bepalen/afdwingen dat een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. De toelaatbaarheid wordt bepaald aan de hand van een tweetal wettelijk bepaalde criteria: een IQ tussen 55 en 80 en een leerachterstand van 0,50 of meer op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, inzichtelijk rekenen), waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen op inzichtelijk rekenen betreft.

Voor de aanvraag van een TLV PrO heeft het SWV VO Delflanden een (wettelijke) procedure opgesteld. In deze procedure wordt beschreven hoe het werkproces van aanmelding tot afgifte TLV PrO binnen ons samenwerkingsverband is georganiseerd.