expertisegroepen

Het SWV VO Delflanden heeft drie expertisegroepen samengesteld die als doel hebben de kennis van docenten op specifieke onderwerpen te vergroten. 

Expertisegroepen delen en bundelen kennis binnen en buiten het samenwerkingsverband over specifieke onderwerpen. Daarmee ondersteunen zij scholen van voortgezet onderwijs in het bieden van extra ondersteuning. Binnen het samenwerkingsverband zijn de volgende expertisegroepen ingericht:

Expertisegroep NT-2

Expertisegroep Hoogbegaafdheid

Expertisegroep cluster 3 / cluster 4