Overstap van het PO naar het VO

Voor een succesvolle schoolcarrière is een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs belangrijk.

Overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (PO>VO)

Ieder jaar stapt een groot aantal leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland over naar een voortgezet-onderwijs-school in de regio toegelaten. Bij verreweg de meeste leerlingen is er een eenduidig advies te geven naar niveau of soort onderwijs. Voor leerlingen met een mogelijk extra ondersteuningsbehoefte kan het samenwerkingsverband VO Delflanden geconsulteerd worden. 

Onderwijs Transparant

In de overdracht van PO naar VO maakt het samenwerkingsverband van Onderwijs Transparant om de onderwijskundige rapporten van de basisschool digitaal over te kunnen dragen.  In het onderwijskundig rapport worden de schoolvorderingen, leermogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerling beschreven.  Bij de aanmelding krijgt de school voor VO toegang tot het OKR. Zo wordt zorg gedragen voor een doorlopende leer- en ontwikkellijn.

Wanneer scholen voor PO consultatie en advies willen vragen voor één van hun leerlingen groep 8, kunnen zij de leerling aanmelden in de PO-VO zorgmodule van Onderwijs Transparant. Een gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband VO Delflanden zal vervolgens contact opnemen met de school.

Hoe de POVO-module van Onderwijs Transparant werkt, is terug te zien in de filmpjes via de link onder Downloads.

Meer uitleg over het gebruik van OT is te vinden onder het kopje ‘help’ binnen de OT module. Hier zijn veelgestelde vragen en gebruikershandleidingen te vinden.

Bij technische problemen, kan contact opgenomen worden met de helpdesk van Onderwijs Transparant: delft@otservicedesk.nl of  088 – 2200777

Bij inhoudelijke vragen over de overstap bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, kan contact worden opgenomen met de helpdesk van het samenwerkingsverband: povo@swvvo-delft.nl

Wet doorstroomtoetsen po

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een belangrijk moment. Met de wet doorstroomtoetsen po worden een aantal knelpunten in de huidige overgang van de basisschool naar de middelbare school weggenomen. Ook komen de verschillende toetsen onder het kwaliteitstoezicht van één partij. Dit is goed voor de betrouwbaarheid van de toetsen en verkleint de kans op incidenten. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023/2024. In het document Van eindtoets naar doorstroomtoets staat deze wet kort beschreven.