ouder- en jeugdsteunpunt

Hoe gaat de overgang van de basisschool naar de middelbare school?

Hier is beschreven hoe de overgang van de basisschool naar de middelbare school verloopt.

Wanneer gaat mijn kind naar de middelbare school?

Meestal gaan kinderen na groep 8 naar de middelbare school. Je kind mag ingeschreven blijven op de basisschool tot in het schooljaar waarin je kind 14 jaar wordt.

Wat is de wet doorstroomtoetsen primair onderwijs?

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 in februari een doorstroomtoets in plaats van een eindtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Dit is beschreven in de wet doorstroomtoetsen po.

Hoe vind ik een school die bij mijn kind past?

Om een passende school voor je kind te vinden, kun je naar open dagen gaan. Dit kan al als je kind in groep 7 zit. Ook het samenwerkingsverband kan informatie geven. In de brochure ‘Vind jouw middelbare school in Delft of Pijnacker‘ staat informatie over alle scholen die bij samenwerkingsverband VO Delflanden horen.  De basisschool van je kind denkt ook mee over welke school bij je kind past. Om uit te zoeken welke school bij jouw kind past, kijk je naar het schooladvies, naar wat je kind nodig heeft en naar wat je kind zelf belangrijk vindt. Wat wil je kind zelf? Waar vind je kind dat het goed in is? Heeft je kind zelf een bepaalde voorkeur? Waar heeft je kind hulp bij nodig? Soms weet je dat al bij het aanmelden, maar soms zie je pas later wat je kind nodig heeft. Juist als je kind extra ondersteuning nodig heeft, is het goed om op tijd te zoeken naar een passende school. Het is belangrijk om goed te kijken wat een school voor jouw kind kan doen. Sommige hulp moet de school altijd kunnen geven. Dat heet de basisondersteuning. Maar kijk ook goed wat de school voor jouw kind kan doen als er extra ondersteuning nodig is. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Bezoek, voordat je je kind bij een school aanmeldt, de open dagen bij verschillende scholen en vraag dan welke hulp de school vaak geeft. Bij de aanmelding kan je aangeven of en welke ondersteuning je kind nodig heeft. Ook de basisschool informeert de school van voortgezet onderwijs waar je kind is aangemeld.

Lees hierover meer bij de vragen ‘Hoe meld ik mijn kind aan op een school in de regio Delflanden?’, ‘Wat is basisondersteuning?’, ‘Wat is extra ondersteuning?’ en ‘Wie houdt zich op school bezig met extra hulp en passend onderwijs?’

Hieronder staan alle scholen binnen SWV VO Delflanden en hun schoolondersteuningsprofiel in één overzicht.

School Onderwijssoort Schoolondersteuningsprofiel Website

CLD Molenhuispad

Molenhuispad 1

2614 GE, Delft

T 015 268 43 30

havo/vwo SOP www.chrlyceumdelft.nl/molenhuispad

CLD Hof van Delft

Obrechtstraat 48,

2625 XN Delft

T 015 268 43 70

mavo/havo SOP www.chrlyceumdelft.nl/hof-van-delft

CLD SC Delfland

Van Bleyswijckstraat 72

2613 RT Delft

T 015 200 00 14

vmbo BBL/KBL/GTL SOP www.sc-delfland.nl

Grotius College Juniusstraat

Juniusstraat 8

2625 XZ Delft

015-8 000 000

mavo/havo/vwo SOP www.grotiuscollege.nl

Grotius College SC Delfland

Van Bleyswijckstraat 72

2613 RT Delft

T 015 200 0014

vmbo BBL/KBL/GTL SOP

 

www.sc-delfland.nl

Grotius College Praktijkschool

Vulcanusweg 258

2624 AV Delft

T 015 800 0001

Praktijkonderwijs SOP https://www.progrotius.nl

Grotius College Internationale Schakelklas

Clara van Sparwoudestraat 6
2612 SP  Delft

T 015 800 0080

SOP https://www.iskgrotius.nl

Mercurius College

per 15 augustus 2023 

Karrepad 2

2623 AP Delft

SOP www.mercuriuscollege.nl

Laurentius Praktijkschool

Kappeyne van de Coppellostraat 28

2613 XP Delft

T 015 214 6523

Praktijkonderwijs SOP https://www.depraktijkschool.nl

Stanislascollege Westplantsoen

Westplantsoen 71

2613 GK Delft

T 015 750 6050

havo/vwo SOP https://www.stanislascollege.nl/westplantsoen

Stanislascollege Dalton Delft

Reinier de Graafpad 1

2625 DT Delft

T 015 750 6040

mavo/havo SOP https://www.stanislascollege.nl/dalton-delft

Stanislascollege Krakeelpolderweg

Krakeelpolderweg 1

2613 NV Delft

T 015 750 6020

 

vmbo BBL/KBL/GTL SOP https://www.stanislascollege.nl/krakeelpolderweg

Stanislascollege Pijnacker

Sportlaan 3a

2641 AZ Pijnacker

T 015 750 6030

mavo/havo/vwo SOP https://www.stanislascollege.nl/pijnacker

International School Delft

Colijnlaan 2
2613 VZ Delft
015 820 0208

SOP https://internationalschooldelft.com

’t Kraaienest

Brasserskade 4, 2631 NC Nootdorp

T 015 310 9967

VSO ZML SOP https://www.tkraaienest.nl

Herman Broerencollege

Clara van Sparwoudestraat 1, 2612 SP Delft

T 015 214 1066

VSO ZML SOP https://hermanbroerenschool.nu

Pleysiercollege, lesplaats Delft

J.J. Slauerhofflaan 275, 2624 JZ Delft

T 015 257 7431

VSO ZMOK SOP https://www.pleysier.nl/delft
Pleysiercollege, overige locaties

SOP Pleysier College Zefier

SOP Pleysier College Zoetermeer

SOP Pleysier College Westerbeek

SOP Pleysier College Oosterbeek

https://www.pleysier.nl

Maurice Maeterlinckschool

Buitenhofdreef 10, 2625 XR Delft

T 015 278 0200

VSO LZ/LG/MG SOP https://www.mmschool.nl

Hoe meld ik mijn kind aan op een school in de regio Delflanden?

Het is belangrijk te weten dat een aanmelding iets anders is dan een inschrijving. Je kunt je kind zelf aanmelden op een school. Alleen ouders kunnen een kind aanmelden op een school. De basisschool informeert jou over de aanmeldingsprocedure. Elke school heeft een eigen aanmeldformulier. Deze kan je downloaden van de website of meenemen tijdens een voorlichtingsmoment van de school. Sommige scholen hebben een digitaal aanmeldsysteem op de website. De volledige procedure van de aanmelding staat op de website van de school.

Als je kind al op een middelbare school zit en overstapt naar een andere middelbare school, is de basisschool niet meer betrokken. Sommige scholen gebruiken dan ook een aanmeldformulier, maar dit is niet verplicht. Een aanmelding per brief of e-mail is ook een geldige aanmelding. Het kan handig zijn om te vragen om een bevestiging van jouw aanmelding, bijvoorbeeld een e-mail, zo heb jij bewijs dat de aanmelding is gedaan.

Op het aanmeldformulier wordt vaak om veel informatie gevraagd. Scholen vragen om die informatie om ervoor te zorgen dat jouw kind op een goede plek terechtkomt en de ondersteuning krijgt die nodig is. Voor aanmelding is sommige informatie verplicht, zoals de voor- en achternaam van je kind, geboortedatum, burgerservicenummer en het basisschooladvies. Ook wordt op een aanmeldformulier vaak gevraagd om toestemming om informatie te delen, of om informatie op te vragen bij bijvoorbeeld de vorige school of de huisarts. Je hoeft niet overal toestemming voor te geven, daar zijn regels voor. Zo moet je van tevoren te horen krijgen om welke informatie het gaat. Je moet ook te horen krijgen waar die informatie voor nodig is en waar en hoe lang de informatie wordt bewaard. De school moet jou vertellen wie de informatie allemaal kan lezen. Lees hierover meer bij de vraag ‘Welke informatie moet ik delen met de school?’

Zorg dat je je kind op tijd aanmeld op een school. In dit jaarschema lees je wanneer je je kind aangemeld moet hebben.

Kan ik mijn kind bij meer scholen aanmelden?

Je kunt je kind aanmelden bij meer scholen, maar dat moet je wel vertellen bij de aanmelding. Je moet ook vertellen welke school jouw eerste keuze is. Die school heeft dan de zorgplicht. Lees hier meer over bij de vraag ‘Wat is zorgplicht?’

Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso)?

Je kunt je kind zelf aanmelden op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Hier lees je meer over bij de vraag: ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?’ en ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?’

Soms is het heel duidelijk dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, die een reguliere school in jouw regio niet kan bieden. Dan kun je je kind aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dit gaat op dezelfde manier als op regulier onderwijs.

Zie de vraag ‘Hoe meld ik mijn kind aan bij een school?’ Als je kind al op een reguliere middelbare school zit, kun je je kind ook aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Ga dan eerst in gesprek met de school waarop je kind nu zit om te kijken of zij (nog meer of andere) extra hulp en ondersteuning kunnen bieden. Is er sprake geweest van basisondersteuning en moet er extra ondersteuning komen, dan moet de school een ontwikkelingsperspectief opstellen. Dit is ook nodig als school vindt dat je kind beter naar speciaal onderwijs kan. Meer hierover lees je bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?’

De school heeft zorgplicht vanaf het moment van aanmelden en zorgt voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Een toelaatbaarheidsverklaring is een bewijs dat jouw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. Uitleg over een toelaatbaarheidsverklaring vind je bij de vraag ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?’ Na aanmelding onderzoekt de school of zij jouw kind de ondersteuning kan bieden en of zij jouw kind toelaat. Lees meer bij de vragen ‘Wat is zorgplicht?’ en ‘Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)?’

Wat gebeurt er nadat ik mijn kind aanmeld op een school?

Na de aanmelding gaat de school kijken of ze jouw kind kan inschrijven. De basisschool moet informatie over jouw kind geven aan de middelbare school en daarvoor maakt de basisschool over jouw kind een onderwijskundig rapport. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?’ Als je weet dat je kind extra hulp nodig heeft als het naar de middelbare school gaat, is het goed om dat aan te geven bij de aanmelding. Wanneer uit het OKR van de basisschool of uit jouw informatie bij de aanmelding naar voren komt dat je kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de school ervoor kiezen om jou en je kind uit te nodigen voor een gesprek. Naar aanleiding van het gesprek stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?’  Als de school het nodig vindt, nodigt ze een medewerker van het Samenwerkingsverband VO Delflanden uit om met jou, je kind en de school mee te denken over de best passende ondersteuning.

De school heeft na de aanmelding zes weken om te onderzoeken welke hulp jouw kind nodig heeft en of zij die kan bieden. Soms heeft de school meer informatie nodig of moet de school onderzoek doen om te weten welke soort hulp en hoeveel hulp je kind nodig heeft. De school kan deze periode dan met vier weken verlengen. De school laat jou weten welke informatie of welk onderzoek ze nodig hebben en waarom. De zorgplicht van de school begint bij de aanmelding. Als de school de hulp voor jouw kind niet zelf kan geven, helpt de school jou om een andere school te zoeken. Dat hoef je als ouder dus niet alleen te doen. Als er een andere school is gevonden voor je kind, dan meld je je kind aan bij die school. Die nieuwe school heeft dan zorgplicht voor jouw kind. Op dat moment stopt de zorgplicht van de eerste school. Meer over zorgplicht lees je bij de vraag ‘Wat is zorgplicht?’

Wanneer schrijft de school mijn kind in?

Het is belangrijk te weten dat een aanmelding iets anders is dan een inschrijving. Na het aanmelden gaat de school kijken of ze jouw kind kunnen inschrijven. De school laat jou altijd in een brief of e-mail weten of je kind wel of niet wordt ingeschreven op de school. De zorgplicht van een school begint wel al bij de aanmelding. Dit betekent dat de school ervoor zorgt dat jouw kind passend onderwijs krijgt, ook als de school jouw kind niet gaat inschrijven. De school gaat dan samen met jou op zoek naar een andere passende plek. Dit kan een andere middelbare school zijn, of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro). Voor plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs is wel eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Hier lees je meer over bij de vraag: ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?’ en ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?’

Wat als ik al weet dat mijn kind extra hulp nodig heeft?

Soms weet je al voordat je kind naar de middelbare school gaat, dat hij of zij extra hulp nodig heeft. Het is goed dit te vertellen bij het aanmelden bij de school. Juist als je kind extra ondersteuning nodig heeft, is het goed om op tijd te zoeken naar een passende school. Het is belangrijk om goed te kijken wat een school voor jouw kind kan doen. De school heeft ook informatie nodig over je kind, omdat de school wil weten welke soort ondersteuning je kind nodig heeft en hoeveel. De school vraagt aan jou als ouder om informatie over jouw kind met hen te delen. Bespreek dit ook met je kind en leg uit waarvoor het bedoeld is. Je hoeft niet het hele verslag van een onderzoek aan de school te geven, bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen instaat. Je kunt ook een deel van het verslag aan de school geven, of alleen een samenvatting. De school vraagt misschien ook om contact met een behandelaar van je kind. Je kunt hier vragen over stellen. Vraag aan de school welke informatie zij nodig hebben en waarom. Wie kan deze informatie straks allemaal lezen? En kun jij zelf die informatie ook geven? De school vraagt altijd eerst toestemming aan jou. En aan je kind, als het ouder is dan 16 jaar. De school mag niet zonder die toestemming overleggen met anderen buiten de school over jouw kind. De school moet ook toestemming vragen om een verslag van een onderzoek te mogen lezen. De school moet van jou wel genoeg informatie krijgen om te kunnen onderzoeken wat je kind nodig heeft. Meer over het delen van informatie met de school lees je bij de vraag ‘Welke informatie moet ik delen met de school?’

Met al deze informatie onderzoekt de school binnen zes weken of ze de ondersteuning kan geven die jouw kind nodig heeft. Soms is er een uitzondering, bijvoorbeeld bij de aanmelding voor een nieuw schooljaar. Dit bespreekt de school met jou als ouder. Soms laat de school weten dat er meer tijd nodig is voor het onderzoek. Dan mag de school nog vier weken extra tijd gebruiken. Als duidelijk is wat jouw kind nodig heeft aan onderwijs en extra hulp, kijkt de school of jouw kind dit bij hen kan krijgen. En of de school jouw kind dus kan inschrijven. Van het onderzoek naar wat jouw kind nodig heeft en wat de school voor hem of haar kan doen, maakt de school een verslag. Je kunt vragen om een kopie van dit verslag.

Een nieuwe school heeft zorgplicht vanaf het moment van aanmelding. Dat blijft zo, ook als de school jouw kind niet kan inschrijven. Als je kind van school gaat wisselen, en dus al op een school staat ingeschreven, heeft de oude school zorgplicht tot je kind staat ingeschreven op de nieuwe school. Meer over zorgplicht, aanmelden en inschrijven lees je bij de vragen: ‘Wat is zorgplicht?’, ‘Hoe meld ik mijn kind aan op een school?’ en ‘Wanneer schrijft de school mijn kind in?

Wat als de school mijn kind weigert?

De school mag je kind om verschillende redenen weigeren, bijvoorbeeld als de school vol is of als je niet achter de godsdienst of levensbeschouwing van de school staat. De school mag je kind niet weigeren in te schrijven omdat je kind extra ondersteuning nodig heeft. Als de school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, moet de school jou helpen een andere, passende school te vinden. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is zorgplicht?’ Als de school je kind weigert, krijg je daarover een brief waarin staat waarom je kind wordt afgewezen. Je mag bezwaar maken als de school je kind weigert en je het daar niet mee eens bent. Doe dit met een brief of mail, binnen 6 weken nadat de school je in een brief of mail heeft laten weten dat er geen plek is voor je kind. De school moet dan binnen 4 weken op jouw bezwaar reageren.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.