Expertisegroep Hoogbegaafdheid

De expertisegroep hoogbegaafdheid biedt handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding aan hoogbegaafde en dubbel bijzondere leerlingen. De expertisegroep wil kennis ontwikkelen en delen rondom passend onderwijs voor hoogbegaafde en dubbel bijzondere leerlingen.

Expertisegroep hoogbegaafd/dubbel bijzonder

De expertisegroep bestaat uit docenten/leerlingbegeleiders op de havo/vwo scholen, begeleiders passend onderwijs en gedragswetenschappers van het Samenwerkingsverband VO Delflanden. Gedragswetenschappers verrichten handelingsgericht diagnostisch onderzoek bij hoogbegaafde en dubbel bijzondere leerlingen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt er een sterkte en zwakte schema opgesteld en kan er maatwerk begeleiding opgestart worden. Meestal wordt deze begeleiding uitgevoerd door de docenten/leerlingbegeleiders op de scholen, maar ook plaatsing bij het FLEX-College en begeleiding vanuit Bureau Talent behoort tot de mogelijkheden.

Bij de samenstelling van de expertisegroep is de al aanwezige kennis binnen ons samenwerkingsverband op het gebied van hoogbegaafdheid en autisme gebundeld. Verdere kennis wordt ontwikkeld door het gezamenlijk en individueel volgen van cursussen en opleidingen en het bieden van supervisie- en intervisie. Er wordt handelingsgericht gewerkt volgens de PDA-cyclus, waarbij de activiteiten jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. Met de opgedane kennis en ervaring kan input gegeven worden aan nieuwe beleidsontwikkeling.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.