Samenwerkingsverband VO Delflanden

Het SWV VO Delflanden bestaat uit 8 schoolbesturen die samen passend onderwijs verzorgen voor ruim 8800 leerlingen. De gemeenten die vallen onder ons SWV zijn: Delft, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp.

Samenwerkingsverband VO Delflanden

Het SWV VO Delflanden is een stichting met 7 schoolbesturen en 16 schoollocaties en omvat de gemeenten Delft, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Met elkaar bieden we aan ongeveer 8500 jongeren passend onderwijs. Niet alle jongeren die binnen onze gemeentegrenzen wonen, gaan naar een van onze scholen van voorgezet (speciaal) onderwijs. Ouders hebben de vrijheid om te kiezen voor een school of een onderwijsconcept dat het beste aansluit bij de talenten of belangstelling van hun kind. Tussen Delflanden, Haaglanden, Lansingerland, Rotterdam, Westland en Zoetermeer is daarom sprake van grensverkeer van leerlingen.

Het komt ook voor dat jongeren een ondersteuningsaanbod nodig hebben, dat wordt aangeboden op een school van voortgezet speciaal onderwijs buiten onze regiogrenzen.  Binnen ons samenwerkingsverband werken we daarom samen met scholen van voortgezet speciaal onderwijs in met name Haaglanden en Rotterdam