aanvragen arrangement bij het FLEX-college

Het FLEX-college is een kleine onderwijsvoorziening voor leerlingen die kortdurend, extra intensieve ondersteuning nodig hebben.

Aanvragen arrangement bij het FLEX-College

Soms kan het voor het bereiken van het uitstroomniveau nodig zijn om voor een afgebakende periode van maximaal 1 jaar, in een kleinschalige setting buiten de eigen school onderwijs te volgen. Daarvoor is het FLEX-College.

De school kan een arrangement bij het FLEX-College aanvragen bij het samenwerkingsverband. De Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning (CTO) beoordeelt of een jongere in aanmerking komt voor een arrangement bij het FLEX-College. De aanvraag wordt door de CTO getoetst aan de hand van deze criteria.