individuele arrangementen

Met een onderwijs- en zorgarrangement  kan er passend onderwijs voor de leerling op de school gerealiseerd worden.

Individuele arrangementen georganiseerd door de school

De scholen krijgen van het SWV VO Delflanden budget, zodat zij de ondersteuning voor leerlingen zelf kunnen organiseren. Samen met ouders wordt besproken welke ondersteuning er nodig is en wordt er een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, zodat de leerling onderwijs kan(blijven) volgen dat aansluit bij zijn capaciteiten. Binnen ons samenwerkingsverband zijn er afspraken gemaakt over de stappen die binnen de school moeten worden gezet om een leerling toe te leiden naar een passende vorm van onderwijs en/of zorgondersteuning.  

Individuele arrangementen georganiseerd door het SWV VO Delflanden

De gedragswetenschappers van het SWV VO Delflanden kunnen ondersteuning organiseren voor leerlingen met complexe problematiek en waarbij een maatwerkprogramma onderwijs- en zorg nodig is. Samen met ouders, leerling en de partners in onderwijs en zorg bepaalt de gedragswetenschapper wat er nodig is voor de leerling om tot leren en ontwikkeling te komen.  

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor leerlingen die een arrangement krijgen, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In het OPP worden o.a. de doelen beschreven die met de in te zetten ondersteuning bereikt zouden moeten worden. Binnen het SWV VO Delflanden wordt daarvoor een standaard format voor het OPP gebruikt.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.