Ondersteuningsplan

Binnen het samenwerkingsverband maken de besturen met elkaar afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplan – op welke manier geven wij passend onderwijs vorm?

In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen het SWV VO Delflanden wordt vormgegeven. Daarnaast wordt in het ondersteuningsplan beschreven op welke manier het SWV VO Delflanden 28.09 en de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp samenwerken bij het bieden van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin. Het ondesteuningsplan 2021-202 is hieronder te downloaden. 

De doelen uit het ondersteuningsplan worden jaarlijks geëvalueerd. Dit wordt beschreven in het jaarverslag.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.