ouder- en jeugdsteunpunt

hoe werk ik goed samen met school?

Het is belangrijk dat je als ouder goed samenwerkt met de school, en de school en jij als ouder ook met je kind. Jij kent je kind goed, ziet hoe het thuis met je kind gaat en jij weet wat je kind nodig heeft. De school ziet hoe het met je kind op school gaat. Bespreek met de school wat de school kan doen en wat jij kunt doen. Kijk wat er in de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel staat, welke hulp de school kan geven en wat je misschien zelf kunt doen om de school te helpen. Zorg dat afspraken op papier staan. Spreek af wanneer jullie een volgend gesprek hebben om te kijken hoe het gaat.

Wie is het aanspreekpunt binnen de school?

Het eerste aanspreekpunt voor jou als ouder/verzorger binnen de school is altijd de mentor van jouw kind. De mentor kent je kind en kan samen met jou kijken wat jouw kind nodig heeft. De mentor kan  de ondersteuningscoördinator inschakelen.

Hoe praat ik met school over zorgen over mijn kind?

Als je je zorgen maakt en denkt dat je kind extra hulp nodig heeft, praat dan met de mentor van je kind, en/of met de ondersteuningscoördinator. Je kunt hiervoor een afspraak maken. Bij het maken van een afspraak vertel je alvast kort waarover je wil praten. Tijdens het gesprek kun je je zorgen bespreken. Je krijgt ook informatie over hoe de mentor van je kind, en/of de ondersteuningscoördinator en de docenten zien hoe het met jouw kind gaat. Kinderen en jongeren weten vaak zelf ook goed wat er aan de hand is en wat zij zelf denken nodig te hebben. Praat daarom ook met je kind. Laat je kind ook bij het gesprek zijn als je kind dat prettig vindt. Kinderen en jongeren hebben het recht om mee te praten en hun mening te geven. Vanaf de leeftijd van 16 moet aan jongeren om toestemming worden gevraagd om informatie uit het leerlingdossier te delen met ouders en andere betrokkenen.

Hoe bereid ik mij voor op een gesprek met school?

Wanneer de school je uitnodigt voor een gesprek, vraag dan aan de school wat precies het doel is van het gesprek, welke punten zij willen bespreken en wie er nog meer bij het gesprek is. Bedenk vóór het gesprek goed wat je zelf wil bespreken. Bespreek dit ook met je kind. Kinderen en jongeren hebben ook het recht om mee te praten en hun mening te geven. Bedenk waar je je zorgen over maakt (met voorbeelden) en wat juist goed gaat. Het is handig om dit voor jezelf op te schrijven. De aantekeningen kun je gebruiken bij het gesprek.

Je mag altijd iemand die jij vertrouwt meenemen naar een gesprek. Dit kan de andere ouder zijn, maar ook iemand anders die jouw kind goed kent of een hulpverlener van jouw kind. Maak tijdens het gesprek altijd afspraken over wat er gebeurt na het gesprek. Wie gaat wat doen? Wanneer is er weer een overleg? Hoe ga je als ouder en school goed samenwerken? Vraag of de school een verslag van het gesprek wil mailen of sturen. Daarin moeten ook de afspraken staan die jullie met school hebben gemaakt. Je kunt ook altijd zelf aantekeningen maken en een verslagje maken waarin de afspraken staan die zijn gemaakt. Deel dit verslag dan ook met school.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.