scholen en Schoolondersteuningsprofielen

Hier zijn alle adressen, schoolondersteuningsprofielen en websites van de  V(S)O scholen te vinden die bij ons samenwerkingsverband horen. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. Er staat in welke basisondersteuning er geboden wordt, maar ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Basisondersteuning

In een goed functionerende basisondersteuning worden de onderwijs- en opvoedbehoeften van leerlingen vroegtijdig gesignaleerd. Dat kan al starten bij een van onze basisscholen die een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte meldt in de ‘zorgmodule’ van Onderwijs Transparant, tijdens het screenen van onderwijskundige rapporten na aanmelding van een leerling op een VO-school en het daarop voeren van een goede intake met ouders en leerlingen door deskundigen binnen de school, of gedurende de middelbare schoolloopbaan, wanneer vakdocent, mentor, ouders of leerling melding maken van specifieke problemen of risico’s.

Niveaus van ondersteuning

Op onze scholen van voortgezet (speciaal) onderwijs zijn onderscheidende niveaus van ondersteuning aanwezig. Goede signalering van de ondersteuningsbehoeften van een leerling vindt primair plaats in de klas door de mentor of de vakdocent. Het is voor mentoren en vakdocenten duidelijk wat er van hen wordt verwacht in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Daar waar gewenst kunnen docenten en mentoren met handelingsgerichte ondersteuningsvragen terecht bij leden van het ondersteuningsteam, met als doel hun didactiek of pedagogische aanpak beter af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen in de klas. De mentor/docent maakt een inschatting van de zwaarte van de gesignaleerde problematiek en bepaalt, eventueel in overleg met teamleider, leerlingbegeleider, leerjaarcoördinator, remedial teacher en/of  ondersteuningscoördinator, welke oplossingsrichtingen er binnen de basisondersteuning van de school zijn of dat de gesignaleerde problematiek van dien aard is, dat deze moet worden ‘opgeschaald’ naar een ‘hoger niveau van ondersteuning’.
Tussen scholen kunnen er verschillen zijn in de hoeveelheid deskundigen die in de eerste of tweede lijn opereren. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school is terug te vinden welke deskundigheid de school zelf in huis heeft en welke deskundigheid de school ter beschikking heeft vanuit de organisatie samenwerkingsverband, gemeenten of partners in onderwijs en zorg.

Overzicht

Hieronder staan alle scholen binnen SWV VO Delft in één overzicht

School Onderwijssoort Schoolondersteuningsprofiel Website

CLD Molenhuispad

Molenhuispad 1

2614 GE, Delft

015 268 43 30

havo/vwo SOP www.chrlyceumdelft.nl/molenhuispad

CLD Hof van Delft

Obrechtstraat 48,

2625 XN Delft

T 015 268 43 70

mavo/havo SOP www.chrlyceumdelft.nl/hof-van-delft

CLD SC Delfland

Van Bleyswijckstraat 72

2613 RT Delft

T 015 200 00 14

vmbo BBL/KBL/GTL SOP www.sc-delfland.nl

Grotius College Juniusstraat

Juniusstraat 8

2625 XZ Delft

015-8 000 000

mavo/havo/vwo SOP www.grotiuscollege.nl

Grotius College SC Delfland

Van Bleyswijckstraat 72

2613 RT Delft
vmbo BBL/KBL/GTL SOP

 

www.sc-delfland.nl

Grotius College Praktijkschool

Vulcanusweg 258

2624 AV Delft

T 015 800 0001

Praktijkonderwijs SOP https://www.progrotius.nl

Grotius College Internationale Schakelklas

Clara van Sparwoudestraat 6
2612 SP  Delft

T 015 800 0080

SOP https://www.iskgrotius.nl

Laurentius Praktijkschool

Kappeyne van de Coppellostraat 28

2613 XP Delft

T 015 214 6523

Praktijkonderwijs SOP https://www.depraktijkschool.nl

Stanislascollege Westplantsoen

Westplantsoen 71

2613 GK Delft

T 015 750 6050

havo/vwo SOP https://www.stanislascollege.nl/westplantsoen

Stanislascollege Dalton Delft

Reinier de Graafpad 1

2625 DT Delft

T 015 750 6040

mavo/havo SOP https://www.stanislascollege.nl/dalton-delft

Stanislascollege Krakeelpolderweg

Krakeelpolderweg 1

2613 NV Delft

T 015 750 6020

 

vmbo BBL/KBL/GTL SOP https://www.stanislascollege.nl/krakeelpolderweg

Stanislascollege Pijnacker

Sportlaan 3a

2641 AZ Pijnacker

T 015 750 6030

mavo/havo/vwo SOP https://www.stanislascollege.nl/pijnacker

International School Delft

Colijnlaan 2
2613 VZ Delft
015 820 0208

SOP https://internationalschooldelft.com

’t Kraaienest

Brasserskade 4, 2631 NC Nootdorp

VSO ZML SOP https://www.tkraaienest.nl

Herman Broerencollege

Clara van Sparwoudestraat 1, 2612 SP Delft

VSO ZML SOP https://hermanbroerenschool.nu

Pleysiercollege, lesplaats Delft

J.J. Slauerhofflaan 275, 2624 JZ Delft

VSO ZMOK SOP https://www.pleysier.nl/delft

Maurice Maeterlinckschool

Buitenhofdreef 10, 2625 XR Delft

VSO LZ/LG/MG SOP https://www.mmschool.nl

 

Brochure

In de brochure ‘Vind jouw middelbare school in Delft of Pijnacker’ stellen alle middelbare scholen in Delft en Pijnacker zich voor. Het gaat om elf scholen, die samen alle afdelingen van het voortgezet onderwijs aanbieden. 

Downloads

Brochure ‘Vind jouw middelbare school in Delft of Pijnacker’