WELKOM

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden (SWV VO Delflanden).

Nieuws

Vacatures: 3 leden voor de Raad van Toezicht

Voor Samenwerkingsverband VO Delflanden begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de (samenhangende) zoektocht naar de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. We zijn op zoek naar leden voor de profielen 'Passend Onderwijs', 'Zorg & Sociaal Domein' en...

Lees meer

Verruiming aanmeldperiode voortgezet onderwijs

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft op 9 oktober jl. een Kamerbrief gestuurd over de centrale aanmeldweek waarin zij ruimte biedt om eerder te starten met aanmelden. De in de wet vastgelegde aanmeldweek (25 t/m 31 maart) heeft dit jaar door Goede...

Lees meer

Agenda

Nieuwsbrieven van SWV VO Delflanden

Ondersteuning

Hier leest u over het ondersteuningsaanbod van het SWV VO Delflanden en de route ernaar toe.

Voor scholen

Hier leest u hoe scholen ondersteuning bij het samenwerkingsverband kunnen aanvragen en hoe dit geregeld is bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Voor ouders en jongeren

Hier wordt beschreven hoe leerlingen binnen het SWV VO Delflanden passend onderwijs kunnen krijgen.

Over ons

Hier leest u hoe het SWV VO Delflanden georganiseerd is.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.