WELKOM

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden (SWV VO Delflanden).

Nieuws

Vacature Adviseur Passend Onderwijs

Het SWV VO Delflanden heeft vanaf 01-08-2023 (of zoveel eerder als mogelijk) vacatureruimte voor een enthousiaste en gedreven   Adviseur Passend Onderwijs (voorheen bpo) (0,6 FTE)  De Adviseur Passend Onderwijs (APO) functioneert als verbinder tussen scholen en het...

Lees meer

Week van inclusief onderwijs 2023

6 t/m 10 februari 2023 is het de Week van Inclusief Onderwijs. In een aantal onlinesessies wordt belicht waar we met de invoering van inclusief onderwijs nu staan, wat er nog nodig is en welke volgende stappen scholen, samenwerkingsverbanden en beleidsmakers kunnen...

Lees meer

Nieuwsbrieven van SWV VO Delflanden

Ondersteuning

Hier leest u over het ondersteuningsaanbod van het SWV VO Delflanden en de route ernaar toe.

Voor scholen

Hier leest u hoe scholen ondersteuning bij het samenwerkingsverband kunnen aanvragen en hoe dit geregeld is bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Voor ouders en jongeren

Hier wordt beschreven hoe leerlingen binnen het SWV VO Delflanden passend onderwijs kunnen krijgen.

Over ons

Hier leest u hoe het SWV VO Delflanden georganiseerd is.