WELKOM

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden (SWV VO Delflanden).

Nieuws

Brochure ‘Samen op weg naar inclusiever onderwijs’

Alle informatie die tijdens de grootstedelijke bijeenkomst Op weg naar inclusiever onderwijs van 02-02-2023 met elkaar is gedeeld, is verwerkt in een prachtige brochure, met achtergrondinformatie, enkele cijfers en inspirerende voorbeelden. In die brochure is ook de ...

Lees meer

Vacature Directeur-bestuurder bij PPO Delflanden

Ben jij een stevige persoonlijkheid die samenwerkingsverband PPO Delflanden verder loodst in de richting zoals beschreven staat in ons Koersplan (2021-2025). Ben jij een ervaren onderwijskracht bovendien, met een groot hart voor kinderen en met een heldere visie op de...

Lees meer

Nieuwsbrieven van SWV VO Delflanden

Ondersteuning

Hier leest u over het ondersteuningsaanbod van het SWV VO Delflanden en de route ernaar toe.

Voor scholen

Hier leest u hoe scholen ondersteuning bij het samenwerkingsverband kunnen aanvragen en hoe dit geregeld is bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Voor ouders en jongeren

Hier wordt beschreven hoe leerlingen binnen het SWV VO Delflanden passend onderwijs kunnen krijgen.

Over ons

Hier leest u hoe het SWV VO Delflanden georganiseerd is.