Welkom

Op deze website vindt u de afspraken die het SWV VO Delflanden met de partners in onderwijs en zorg heeft gemaakt om zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen binnen onze scholen.

Nieuws

Vacature Begeleider Passend Onderwijs

20 oktober 2021:  Voor ons OPDC zijn we op zoek naar een nieuwe collega, die docenten op de scholen versterkt in het kunnen bieden van passend onderwijs binnen de klas.

Vacaturetekst BPO

Ondersteuningsplan 2021-2025

01 augustus 2021: Het SWV VO Delflanden is met haar scholen een nieuwe beleidsperiode ingegaan. In het ondersteuningsplan 2021 - 2025 wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen het SWV VO Delflanden wordt vormgegeven en op welke manier het SWV VO Delflanden samenwerkt met de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp in het bieden van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin.

Ondersteuningsplan 2021 - 2025

Onderzoek en ondersteuning bij hoogbegaafdheid en bijkomende problematiek

09 september 2020: Sommige leerlingen hebben kenmerken van hoogbegaafdheid én kenmerken van leer-, of ontwikkelingsproblemen. De leerlingen presteren niet volgens verwachting en lijken gedemotiveerd en ongelukkig. Soms is er sprake van verzuim en zelfs thuiszitten. Over de onderwijs- en zorgbehoeftes van deze leerlingen bestaat nog veel onduidelijkheid. Vanaf schooljaar 2020-2021 is het mogelijk om voor deze leerlingen bij het OPDC-SWV VO Delflanden handelingsgerichte diagnostiek te laten uitvoeren, zodat er gerichte ondersteuning ingezet kan worden. Zorgcoördinatoren kunnen leerlingen hiervoor aanmelden in overleg met de aan de school verbonden bpo'er, of gedragswetenschapper. Meer informatie is te vinden in bijgaande folder.

Folder onderzoek en ondersteuning bij hoogbegaafdheid en bijkomende problematiek

Wanneer het niet goed gaat op school

01 september 2020: De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders/verzorgers is het een doolhof. Om ouders/verzorgers op weg te helpen heeft Ouders & Onderwijs een overzicht gemaakt. In een oogopslag kunt u zien, welke stappen u kunt zetten en bij welke instanties u terecht kunt.

Infographic Ouders & Onderwijs