WELKOM

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden (SWV VO Delflanden).

Nieuws

Save the date: dinsdag 28 november 2023

  “Let’s talk about…………. ZORGPLICHT” Met passend onderwijs is de term zorgplicht geïntroduceerd. In de praktijk roept zorgplicht nog steeds veel vragen op. Daarom organiseert SWV VO Delflanden in samenwerking met Streefkerk Onderwijsrecht twee thema bijeenkomsten rond...

Lees meer

Training ‘werken met Onderwijs Transparant’

Ook dit jaar bieden we de digitale training ‘Werken met Onderwijs Transparant’ aan op: woensdag 11 oktober van 15.30-17.00 Deze training is bedoeld voor (nieuwe) IB-ers, leerkrachten groep 8 en administratief medewerkers die werken met Onderwijs Transparant. In deze...

Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomsten overstapprocedure PO/VO

In september organiseren we drie bijeenkomsten voor intern begeleiders, leerkrachten groep 8 en directies PO. Gelukkig kunnen we dit jaar, mede op jullie verzoek, ook weer een fysieke bijeenkomst organiseren. De fysieke bijeenkomst is op woensdag 13 september in het...

Lees meer

Bijeenkomst ‘bruggen bouwen’

Inschrijven voor de stedelijke bijeenkomst 'Bruggen bouwen van PO naar VO' kan t/m 20 september via dit formulier. Op 27 september van 14.30 tot 17.30 uur organiseren we een stedelijke bijeenkomst 'Bruggen Bouwen van PO naar VO' bij SC Delfland met een inleiding van...

Lees meer

Expertisecentrum ISK

In de afgelopen twee schooljaren heeft het SWV VO Delflanden middels een GKA-subsidie initiatief kunnen nemen en, samen met de ISK Delft, uitvoering kunnen geven aan een Expertiseteam NT-2. Met de inzet van de subsidie zijn op alle scholen NT-2 contactpersonen...

Lees meer

Nieuwsbrieven van SWV VO Delflanden

Ondersteuning

Hier leest u over het ondersteuningsaanbod van het SWV VO Delflanden en de route ernaar toe.

Voor scholen

Hier leest u hoe scholen ondersteuning bij het samenwerkingsverband kunnen aanvragen en hoe dit geregeld is bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Voor ouders en jongeren

Hier wordt beschreven hoe leerlingen binnen het SWV VO Delflanden passend onderwijs kunnen krijgen.

Over ons

Hier leest u hoe het SWV VO Delflanden georganiseerd is.