Nieuws

Van SWV VO Delflanden

Vacature Gedragswetenschapper

Vanwege tijdelijke vervanging is bij het SWV VO Delflanden gedurende schooljaar 2022-2023 ruimte voor een enthousiaste  Gedragswetenschapper m/v   0,6000 tot 1,000 FTE ...

Lees meer

Doorgaande schoolloopbanen van PO naar VO

We blikken in deze nieuwsbrief vooruit op activiteiten voor de komende maanden om ons gezamenlijk doel ‘zorgdragen doorgaande schoolloopbanen voor overstappers van primair naar voortgezet onderwijs’ te...

Lees meer

Vergroten van arbeidskansen voor kwetsbare jongeren

De twee praktijkscholen en de VSO-school cluster 4 binnen Delft liepen tegen dezelfde knelpunten aan: voor een aantal jongeren met complexe ondersteuningsbehoeften was de overgang van een interne stage op de school naar een externe, reguliere stage in het...

Lees meer

Digibende start in Delft!

Niet voor alle jongeren is maatschappelijke participatie in de vorm van deelname aan school of werk even vanzelfsprekend. Elk jaar weer is bij een aantal jongeren in het onderwijs sprake van (zeer) zorgwekkend verzuim, komt een aantal van hen thuis te zitten, verlaat...

Lees meer

Netwerkbijeenkomst voorkomen van schooluitval

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zelden van de ene op de andere dag de school niet meer bezoeken. Schoolverzuim is meestal een geleidelijk proces met als uiterste consequentie schooluitval. In 2021 werd het rapport ‘De kracht om door te zetten: In de praktijk'...

Lees meer

Themabijeenkomst kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen

Op maandagavond 17 januari 2022 vanaf 19:30 uur, organiseert het SWV VO Delflanden een digitale themabijeenkomst voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Titel en thema is: "kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen, kijken over grenzen heen". Een actueel thema...

Lees meer

Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwsbrief van SWV VO Delflanden uitgekomen, zodat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in ons samenwerkingsverband, zoals kansrijk adviseren, School Video Interactiebegeleiding en nieuws vanuit de expertisegroepen. Bekijk hier...

Lees meer

presentatie

--Apple-Mail=_84564EB8-E6A8-45E9-88E2-00487C5BE7DC Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/plain; charset=us-ascii Hoi Ronald (hoe voel je je vandaag?) , Marc en Tom hier mijn eerste voorstel voor hoe we de presentatie gaan doen. Is dit = wat we...

Lees meer

presentatie

--Apple-Mail=_84564EB8-E6A8-45E9-88E2-00487C5BE7DC Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/plain; charset=us-ascii Hoi Ronald (hoe voel je je vandaag?) , Marc en Tom hier mijn eerste voorstel voor hoe we de presentatie gaan doen. Is dit = wat we...

Lees meer

presentatie

--Apple-Mail=_84564EB8-E6A8-45E9-88E2-00487C5BE7DC Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/plain; charset=us-ascii Hoi Ronald (hoe voel je je vandaag?) , Marc en Tom hier mijn eerste voorstel voor hoe we de presentatie gaan doen. Is dit = wat we...

Lees meer

presentatie

--Apple-Mail=_84564EB8-E6A8-45E9-88E2-00487C5BE7DC Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/plain; charset=us-ascii Hoi Ronald (hoe voel je je vandaag?) , Marc en Tom hier mijn eerste voorstel voor hoe we de presentatie gaan doen. Is dit = wat we...

Lees meer

presentatie

--Apple-Mail=_84564EB8-E6A8-45E9-88E2-00487C5BE7DC Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/plain; charset=us-ascii Hoi Ronald (hoe voel je je vandaag?) , Marc en Tom hier mijn eerste voorstel voor hoe we de presentatie gaan doen. Is dit = wat we...

Lees meer

SENF bellen

Marion Nicolai 010 5923155 Voorbeeld van wat er in zijn map zit, presentatie en visual

Lees meer