Op 6 november 2023 is er vanuit de expertisegroep cluster 3 en 4 een bijeenkomst georganiseerd voor de ondersteuningscoördinatoren en specialisten van de vo-scholen binnen SWVVO Delflanden.

Er is input opgehaald over de ervaringen van de specialisten tot nu toe. Over de kenmerken, rol en verwachtingen van de specialisten op de scholen. Daarnaast wat de specialisten nodig hebben om hun taak op school op een goede manier uit te kunnen voeren. De opgehaalde informatie wordt door de expertisegroep uitgewerkt. In het tweede deel van de bijeenkomst zijn workshops gegeven door verschillende externe organisaties. De specialisten konden aansluiten bij de workshops van hun voorkeur. Kentalis heeft een workshops over Taalontwikkelingsstoornis (TOS) gegeven, de 113-academy over zelfmoordpreventie, EduQueer over genderdiversiteit, VISIO over visuele problematiek en Westcoaching over hun eigen methodiek.

Nieuwe naam

De nieuwe naam van de expertise groep is expertisegroep gespecialiseerd onderwijs, voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag, leren, gezondheid en/of motoriek. Daarbij verandert ook de benaming van de specialisten op de vo-scholen. De verschillende specialisten van de vo-scholen, verbonden aan de expertisegroep zijn:

  • · Specialist leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en/ of leren (cluster4).
  • · Specialist leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van gezondheid en/of motoriek (cluster3 LZ/LG).
  • · Specialist zeer moeilijk lerende kinderen (cluster3 ZML).

Andere aanmeldroute

Voorheen verliepen (aan)vragen voor de expertisegroep via Dominique Veldhof, zij zette de vragen vervolgens door naar de juiste persoon. De nieuwe manier van aanmelden kan door rechtstreeks contact op te nemen met de juiste expert(s). Wanneer er vanuit de school een vraag is voor de expertisegroep kan er een mail worden gestuurd naar de betreffende expert met Dominique Veldhof in de CC. Op deze manier kan de expertise groep op een snellere en laagdrempeligere manier worden ingeschakeld.

Voor onderwijsvragen (over leerlingen met extra onderwijsbehoeften) op het gebied van gedrag en/of leren (cluster4) kan een bericht worden gestuurd naar Marco Mayer, directeur Pleysier College lesplaats Delft (m.mayer@pleysier.nl) en Carla Visser orthopedagoog Pleysier College lesplaats Delft (c.visser@pleysier.nl)

Voor onderwijsvragen (over leerlingen met extra onderwijsbehoeften) op het gebied van gezondheid en/of motoriek (cluster3 LZ/LG) kan een bericht worden gestuurd naar Judith Ossel, orthopedagoog cluster3 AED (j.ossel@aed.nl)

Voor onderwijsvragen over zeer moeilijk lerende kinderen (cluster3 ZML) kan een bericht worden gestuurd naar Jasper Knulst, IB-er en teamleider Herman Broeren College (jknulst@hermanbroeren.nu) en Esther Put zorgcoördinator ’t Kraaienest (eput@tkraaienest.nl)

Wanneer er vragen zijn over de expertisegroep gespecialiseerd onderwijs kan contact worden opgenomen met Dominique Veldhof (dveldhof@swvvo-delft.nl) of Sonja de Jong (sdejong@swvvo-delft.nl).