Save the date: dinsdag 28 november 2023

  “Let’s talk about…………. ZORGPLICHT” Met passend onderwijs is de term zorgplicht geïntroduceerd. In de praktijk roept zorgplicht nog steeds veel vragen op. Daarom organiseert SWV VO Delflanden in samenwerking met Streefkerk Onderwijsrecht twee thema bijeenkomsten rond...

Bijeenkomst ‘bruggen bouwen’

Inschrijven voor de stedelijke bijeenkomst ‘Bruggen bouwen van PO naar VO’ kan t/m 20 september via dit formulier. Op 27 september van 14.30 tot 17.30 uur organiseren we een stedelijke bijeenkomst ‘Bruggen Bouwen van PO naar VO’ bij SC Delfland...

Expertisecentrum ISK

In de afgelopen twee schooljaren heeft het SWV VO Delflanden middels een GKA-subsidie initiatief kunnen nemen en, samen met de ISK Delft, uitvoering kunnen geven aan een Expertiseteam NT-2. Met de inzet van de subsidie zijn op alle scholen NT-2 contactpersonen...