Vacature Adviseur Passend Onderwijs

Het SWV VO Delflanden heeft vanaf 01-08-2023 (of zoveel eerder als mogelijk) vacatureruimte voor een enthousiaste en gedreven   Adviseur Passend Onderwijs (voorheen bpo) (0,6 FTE)  De Adviseur Passend Onderwijs (APO) functioneert als verbinder tussen scholen en het...

Week van inclusief onderwijs 2023

6 t/m 10 februari 2023 is het de Week van Inclusief Onderwijs. In een aantal onlinesessies wordt belicht waar we met de invoering van inclusief onderwijs nu staan, wat er nog nodig is en welke volgende stappen scholen, samenwerkingsverbanden en beleidsmakers kunnen...

Collegiale visitaties

Intercollegiale visitaties bij Samenwerkingsverband VO Delflanden Samenwerken aan de meest passende ondersteuning voor leerlingen in de regio Om gezamenlijk een stevige ondersteuningsstructuur te realiseren, besloten de scholen van Samenwerkingsverband VO Delflanden...

Volop stagemogelijkheden bij Stunt 

Het is niet altijd gemakkelijk om een stageplek te vinden. Voor leerlingen van praktijk- of speciaal onderwijs, is het soms zelfs nog iets lastiger. Om voor iedere leerling een plek te creëren waar werken en leren gecombineerd wordt, is Samenwerkingsverband VO...

Tekst voor op website van de scholen

Op verzoek van de ondersteuningscoördinatoren van de scholen is inmiddels een tekstje op papier gezet, dat elke school kan gebruiken om op de website te plaatsen om ouders te informeren over de rol en de werkwijze van het ouder- en jeugdsteunpunt. Ouder- en...

Ouder- en jeugdsteunpunt VO Delflanden

Het ouder- en jeugdsteunpunt VO Delflanden is online! Wat moet je als ouder weten als je kind hulp nodig heeft op school? Hoe werkt passend onderwijs? Wat zijn je rechten en bij wie kan je terecht? Het ouder- en jeugdsteunpunt geeft antwoord op heel veel vragen rondom...