Focus op aanwezigheid om verzuim en thuiszitten te voorkomen. Dit was het onderwerp van de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het Samenwerkingsverband VO Delflanden op maandag 11 september. Ruim 70 deelnemers (o.a. ondersteuningscoordinatoren, verzuimcoordinatoren, jeugdzorg-medewerkers en leerplichtambtenaren)  gingen samen met de jongeren van JONG doet mee! en ExpEx. in gesprek over signalen, maatwerktrajecten, de escalatieladder en normalisatie.

Er werden openhartige gesprekken gevoerd waarbij frisse ideeën voor de toekomst ontstonden. Alle aanwezigen, bedankt voor deze mooie start van het nieuwe schooljaar.