Stralend staat Roy Jongejan (locatiedirecteur vso, Herman Broerencollege)  op de foto in het artikel ‘We gaan nu van nog beter naar uitmuntend’  Op de voorkant van het boek Teach like a Champion 3.0 ZML-editie staat een prachtige foto van leerlingen van het Herman Broerencollege.

Reden genoeg voor ons om met Roy verder in gesprek te gaan over het hoe en waarom van de methode Teach Like a Champion binnen de Herman Broeren.

Waarom Teach like a Champion?

Roy is in 2017 als locatiedirecteur bij de Herman Broerenstichting begonnen. Nadat hij binnen de organisatie geland was en wist hoe het er reilt en zeilt en wie welke opleidingen, trainingen en cursussen had gevolgd, zag hij dat de nadruk binnen de school lag op het gedragsmatige aspect. Het didactische stuk was wat achter geraakt: tijd om dit terug in balans te brengen!

Wanneer leerlingen succeservaringen opdoen met leren, zorgt dit er ook voor dat ze zelfverzekerder worden en zelfredzamer worden.

Roy is samen met het MT van de school op zoek gegaan naar een methode om op didactisch niveau stappen te kunnen maken. In de boekenkast in de teamkamer stond het boek: Teach Like a Champion 2.0. Het CED heeft hier bij hen op school ooit een presentatie over gegeven en het boek is vervolgens in de kast beland. Roy werd na het lezen direct enthousiast: bruikbare, eenvoudig in te zetten technieken die snel in de praktijk te implementeren zijn om lessen effectiever en leuker te maken.

Implementatie

Nadat Roy een projectplan had geschreven, werd er vanuit het samenwerkingsverband budget voor de implementatie en borging van dit traject vrijgemaakt. Mede door Impulsbudgetten Passend Onderwijs kon dit project gefinancierd worden.

Het MT heeft het enthousiasme voor Teach Like a Champion overgebracht bij het team en met het hele team is een doel gesteld: in 3 jaar tijd onbewust bekwaam worden in 25 technieken uit het boek. Toen ging het traject écht beginnen: De CED-groep heeft de afgelopen 4 jaar de studiedagen en trainingen verzorgd voor het hele team. Elke studiedag werden 5 of 6 technieken uitgelicht door o.a. in te gaan op  de theorie achter de techniek en filmpjes te bekijken. Vervolgens oefende het team de techniek met elkaar en de volgende dag werd dit direct in de klas toegepast.

Voor leerlingen biedt dit alles vooral heel veel structuur. Alle docenten, onderwijsassistenten maar ook de zorgmedewerkers gebruiken dezelfde 25 technieken. Lessen worden leuker en boeiender. Leerlingen praten met elkaar over hun antwoorden, hoe ze tot die antwoorden gekomen zijn en komen zo tot nieuwe inzichten: ze leren met en van elkaar!

 Borging

Het team op het Herman Broerencollege werkt nu, 4 jaar na de start van dit initiatief, met 25 technieken uit Teach like a Champion.  De CED-groep gaat, samen met het M.T., 3x per jaar de klassen langs om lessen te bezoeken en hier feedback op te geven. Leerkrachten maken zelf ook filmpjes van hun lessen of instructies om deze met elkaar te bespreken. In POP-gesprekken geven leerkrachten aan welke technieken zij de komende periode nog verder willen ontwikkelen. Tijdens de MT-vergaderingen staat Teach Like a Champion standaard op de agenda. In elke klas is minimaal één boek Teach like a champion aanwezig en er is een stuurgroep met daarin MT-leden en leraren. Op deze manier blijven de technieken terugkomen en bij het hele team prioriteit houden.

Teach like a champion 3.0 ZML-editie

De CED-groep zag de bevlogenheid van het team en vroeg de school mee te werken aan de nieuwe versie van het boek Teach like a Champion ZML-editie. Het resultaat is een boek met praktische en concreet uitgewerkte technieken met passende voorbeelden. Door de technieken uit het boek toe te passen, haal je het beste uit jouzelf én uit de kinderen, zodat zij kunnen excelleren.

In Teach like a champion 3.0 ZML-editie zijn 52 technieken beschreven die voor ZML bruikbaar zijn. In Teach like a champion 3.0 staat een stuk hoe de methode tot stand is gekomen en worden 63 technieken beschreven die bruikbaar zijn in het reguliere PO en VO onderwijs. Of dit een PrO, vmbo of VWO school is maakt volgens Roy weinig verschil: in essentie zijn de technieken overal te gebruiken.

Interesse?

Geïnteresseerd geraakt in hoe Teach like a Champion op de Herman Broeren werkt, inspiratie opdoen voor je eigen school of gewoon eens zien hoe een dag(deel) op de Herman Broeren eruit ziet: iedereen is welkom! Contact opnemen met Roy kan via rjongejan@hermanbroeren.nu