Niet voor alle jongeren is maatschappelijke participatie in de vorm van deelname aan school of werk even vanzelfsprekend. Elk jaar weer is bij een aantal jongeren in het onderwijs sprake van (zeer) zorgwekkend verzuim, komt een aantal van hen thuis te zitten, verlaat het onderwijs zonder diploma of krijgt zelfs een vrijstelling van de leerplicht. Als reden wordt in de meeste gevallen aangegeven dat er sprake is van een prikkelverwerkingsstoornis, zoals autisme of dat er sprake is van hoogbegaafdheid en de jongere een andere manier van leren kent dan die op school kan worden aangeboden.

Digibende, gemeente Delft en het SWV VO Delflanden hebben daarom de handen ineen geslagen en dragen samen zorg voor de start van een ontwikkelcentrum voor jongeren met een gemiddelde tot hoge intelligentie die interesse hebben in de ICT en technologie, maar die onvoldoende aansluiting hebben gevonden binnen het bestaande onderwijsaanbod en daardoor dreigen uit te vallen of reeds zijn gevallen. Dit ontwikkelcentrum voor jongeren gaat nog voor de zomervakantie 2022 van start.

Lees hier het verhaal van de ouders van Pepijn, een 13-jarige jongen, die al een tijd niet naar school ging, maar bij Digibende zijn plek heeft gevonden.

Een verwijzing naar Digibende vindt altijd plaats in afstemming tussen de stamschool van de jongere, de betrokken jeugdzorgpartner, de ouders en jongere  en het SWV VO Delflanden. Neem voor nadere informatie contact op met de ondersteuningscoördinator van de stamschool of mail naar info@swvvo-delft.nl.