Op maandagavond 17 januari 2022 vanaf 19:30 uur, organiseert het SWV VO Delflanden een digitale themabijeenkomst voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Titel en thema is: “kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen, kijken over grenzen heen”. Een actueel thema waarover veel verschillende visies bestaan. Deze avond is o.a. bedoeld voor basisschooldirecteuren, ib’ers, leerkrachten groep 8, ondersteuningscoördinatoren VO en brugklascoördinatoren. Onderwijssocioloog, wetenschappelijk docent en lid van de Onderwijsraad, Iliass El Haddioui, zal een lezing geven over de kansenongelijkheid tussen leerlingen en er zal in groepen over dit thema worden gediscussieerd. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen aan info@swvvo-delft.nl.