Op maandagavond 17 januari 2022 vanaf 19:30 uur, organiseert het SWV VO Delflanden een digitale themabijeenkomst voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Titel en thema is: “kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen, kijken over grenzen heen”. Een actueel thema waarover veel verschillende visies bestaan. Deze avond is o.a. bedoeld voor basisschooldirecteuren, ib’ers, leerkrachten groep 8, ondersteuningsco√∂rdinatoren VO en brugklasco√∂rdinatoren. Onderwijssocioloog, wetenschappelijk docent en lid van de Onderwijsraad, Iliass El Haddioui, zal een lezing geven over de kansenongelijkheid tussen leerlingen en er zal in groepen over dit thema worden gediscussieerd. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen aan info@swvvo-delft.nl.