Alle informatie die tijdens de grootstedelijke bijeenkomst Op weg naar inclusiever onderwijs van 02-02-2023 met elkaar is gedeeld, is verwerkt in een prachtige brochuremet achtergrondinformatie, enkele cijfers en inspirerende voorbeelden. In die brochure is ook de  meest recente informatie verwerkt die vanuit het ministerie van OCW beschikbaar is gesteld met betrekking tot de weg naar inclusiever onderwijs, daterend van maart 2023.