Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zelden van de ene op de andere dag de school niet meer bezoeken. Schoolverzuim is meestal een geleidelijk proces met als uiterste consequentie schooluitval. In 2021 werd het rapport ‘De kracht om door te zetten: In de praktijk’ gepubliceerd.  In het rapport zijn de praktijkervaringen van de zes samenwerkingsverbanden opgetekend. Een belangrijke conclusie is dat er in de zoektocht naar een succesvolle thuiszittersaanpak geen behoefte is aan andere regels of geld. Meer behoefte is er aan speelruimte om tot de goede acties te komen. Daarnaast is de inzet van mensen nodig die tijd, aandacht, energie en motivatie hebben om beweging te brengen in situaties waar het echt ‘vast’ zit.

In de themabijeenkomst ‘Werken aan aanwezigheid om schooluitval te voorkomen’ gaan we met elkaar aan de slag om de adviezen uit het rapport te vertalen naar een goede aanpak op onze scholen. De themabijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 20 januari 2022 en is bedoeld voor betrokkenen binnen het onderwijs en daarbuiten die een gedeelde verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van schooluitval. Zet de datum vast in de agenda. Eind november zal hiervoor de definitieve uitnodiging naar alle partijen worden verstuurd.