In de afgelopen twee schooljaren heeft het SWV VO Delflanden middels een GKA-subsidie initiatief kunnen nemen en, samen met de ISK Delft, uitvoering kunnen geven aan een Expertiseteam NT-2. Met de inzet van de subsidie zijn op alle scholen NT-2 contactpersonen gefaciliteerd om NT-2 beleid (bouwstenen) te ontwikkelen en te implementeren.

Vanaf schooljaar 2023 – 2024 neem de ISK Delft het stokje van het SWV VO Delflanden over en wordt gestart met het Expertisecentrum ISK. Op die manier zal ook de komende jaren gespecialiseerd kennis beschikbaar blijven om de V(S)O-scholen te ondersteunen in het verder implementeren en borgen van het NT-2 beleid en het vergroten van de NT-2 deskundigheid onder docenten. Daarmee kunnen de V(S)O-scholen de groeiende groep NT2-jongeren op didactisch gebied maximaal ondersteunen in hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Binnenkort worden de NT-2 contactpersonen op de V(S)O-scholen en eventueel de ondersteuningscoördinatoren door Mariska Martienus (ISK) uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarin de dienstverlening van het Expertisecentrum en de beoogde doelen voor de doorontwikkeling van het passend NT-2 aanbod op de V(S)O-scholen worden doorgesproken. Ook eventuele extra wensen vanuit de V(S)O-scholen voor aanvullende inkoop van diensten kunnen dan worden geïnventariseerd.