Verbinding versterkt expertise

Op 6 november 2023 is er vanuit de expertisegroep cluster 3 en 4 een bijeenkomst georganiseerd voor de ondersteuningscoördinatoren en specialisten van de vo-scholen binnen SWVVO Delflanden. Er is input opgehaald over de ervaringen van de specialisten tot nu toe. Over...

Collegiale visitaties

Intercollegiale visitaties bij Samenwerkingsverband VO Delflanden Samenwerken aan de meest passende ondersteuning voor leerlingen in de regio Om gezamenlijk een stevige ondersteuningsstructuur te realiseren, besloten de scholen van Samenwerkingsverband VO Delflanden...