contact

Hier staan de contactgegevens van het samenwerkingsverband en de medewerkers.

U kunt met de medewerkers van het SWV VO Delflanden contact opnemen via email of telefoon.

Voor algemene vragen kunt u  mailen naar: info@swvvo-delft.nl

 

Ons bezoek- en postadres is:

Samenwerkingsverband VO Delflanden

Buitenwatersloot 341-A

2614 GS Delft

Algemeen telefoonnummer Samenwerkingsverband VO Delflanden: 015-2855554

Algemeen telefoonnummer FLEX College: 015-2576962

Medewerkers:

Mevr. drs. Trudie Klooster
Directeur-bestuurder
Telefoon: 015-2855554 / 06-48978064
tklooster@swvvo-delft.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

De heer EJay van Baaren
Teamleider FLEX-College
Telefoon: 015-2576962/06-42706874
evanbaaren@swvvo-delft.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Igna Mulder
Teamleider Begeleider Passend Onderwijs
Telefoon: 06-42736317
imulder@swvvo-delft.nl

BPO’er schoollocaties Christelijk Lyceum Delft  locatie Molenhuispad, International school Delft.

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Christine Sijtsma, MSc
Gedragswetenschapper Loket
Telefoon: 015-2855554/06-43234241
csijtsma@swvvo-delft.nl

GW’er schoollocaties Grotius College Juniusstraat, International School Delft, Pleysiercollege Westerbeek, ’t Kraaienest, Maurice Maeterlinckschool.

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Dominique Veldhof, MSc
Gedragswetenschapper Loket
Telefoon: 015-2855554/06-42708313
dveldhof@swvvo-delft.nl

GW’er schoolocaties CLD SC Delfland, CLD Molenhuispad, Stanislascollege Westplantsoen

Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

De heer drs. Dick Ufkes
Gedragswetenschapper Loket
Telefoon: 015-2855554 / 06-42707927
dufkes@swvvo-delft.nl                                                                                                                                    povo@swvvo-delft.nl

GW’er schoolocaties Stanislascollege Krakeelpolderweg, CLD Hof van Delft, Pleysiercollege lesplaats Delft, Stanislas Dalton Delft

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Marit Dijkshoorn, MSc
Gedragswetenschapper Loket
Telefoon: 015-2855554 / 06-38278436
mdijkshoorn@swvvo-delft.nl

GW’er schoollocaties Stanislascollege Pijnacker, Laurentius Praktijkschool, Grotius College Praktijkschool, Herman Broerencollege, Internationale schakelklas

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Karin Louwers, MSc
Gedragswetenschapper FLEX-College
Telefoon: 015-2855554 / 06-42733536
klouwers@swvvo-delft.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Liane Sloos
Begeleider Passend Onderwijs
Telefoon: 06-42708776
lsloos@swvvo-delft.nl

BPO’er schoollocaties Stanislas College locatie Westplantsoen, Stanislas College locatie Dalton Reinier, Stanislas College locatie Pijnacker

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Jacqueline Kurpershoek
Begeleider Passend Onderwijs
Telefoon: 06-42706865
jkurpershoek@swvvo-delft.nl

BPO’er schoollocaties Christelijk Lyceum Delft locatie SC Delfland, Christelijk Lyceum Delft locatie Hof van Delft, ISK

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Sonja de Jong
Begeleider Passend Onderwijs
Telefoon: 06-43708365
sdejong@swvvo-delft.nl

BPO’er schoolocaties Laurentius Praktijkschool, Grotius College locatie Praktijkschool

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

Mevr. Marja van ’t Wel
Docent OPDC/FLEX-College
Telefoon: 015-2576962 / 06-42736249
mvantwel@swvvo-delft.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Marica Iskra
Docent OPDC/FLEX-College
Telefoon: 015-2576962 / 06-43721862
miskra@swvvo-delft.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Liora van Buuren
Docent OPDC/FLEX-College
Telefoon: 015-2576962 / 06-43234240
lvanbuuren@swvvo-delft.nl

Mevr. Claudia de Kooter
Medewerker bedrijfsondersteuning Loket
Telefoon: 015-2855554/ 06-34414422
cdekooter@swvvo-delft.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Simone van der Burg
Medewerker bedrijfsondersteuning Loket
Telefoon: 06-11022432
svanderburg@swvvo-delft.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Willemien Bekema
Coördinator PO/VO Delflanden
Telefoon: 015-2855554
wbekema@swvvo-delft.nl

Werkzaam voor PPO Delflanden en SWV VO Delflanden

Mevrouw Marion van der Horst
Functionaris voor gegevensbescherming (extern aangesteld)
Telefoon: 010-4071761
m.vanderhorst@cedgroep.nl