contact

Hier staan de contactgegevens van het samenwerkingsverband en de medewerkers.

U kunt met de medewerkers van het SWV VO Delflanden contact opnemen via email of telefoon.

Voor algemene vragen kunt u  mailen naar: info@swvvo-delft.nl

 

Ons bezoek- en postadres is:

Samenwerkingsverband VO Delflanden

Buitenwatersloot 341-A

2614 GS Delft

Algemeen telefoonnummer Samenwerkingsverband VO Delflanden: 015-2855554

Algemeen telefoonnummer FLEX College: 015-2576962

Medewerkers:

Voor algemene vragen en vragen omtrent nieuwe casuïstiek graag een e-mail sturen aan info@swvvo-delft.nl

Mevr. drs. Trudie Klooster

Directeur-bestuurder

Telefoon: 015-2855554 / 06-48978064

tklooster@swvvo-delft.nl

 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

De heer EJay van Baaren
Teamleider FLEX-College
Telefoon: 015-2576962/06-42706874
evanbaaren@swvvo-delft.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Igna Mulder
Teamleider Begeleider Passend Onderwijs
Telefoon: 06-42736317
imulder@swvvo-delft.nl 

APO’er schoollocaties Grotius Juniusstraat

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Dominique Veldhof, MSc

Gedragswetenschapper Loket

Telefoon: 015-2855554/06-42708313

dveldhof@swvvo-delft.nl

Contactpersoon voor CLD Molenhuispad, CLD Hof van Delft, Pleysier College Oosterbeek

Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

De heer drs. Dick Ufkes
Gedragswetenschapper Loket
Telefoon: 015-2855554 / 06-42707927
dufkes@swvvo-delft.nl                                                                                                                                    povo@swvvo-delft.nl 

Contactpersoon voor: Stanislascollege Krakeelpolderweg, Stanislascollege Dalton Delft, Pleysiercollege Delft

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Marit Dijkshoorn, MSc

Gedragswetenschapper Loket

Telefoon: 015-2855554 / 06-38278436

mdijkshoorn@swvvo-delft.nl

Contactpersoon voor Stanislascollege Pijnacker, Grotius PrO, Laurentius PrO, Herman Broerencollege

 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Andrea van Beers, MSc

Gedragswetenschapper Loket

Telefoon: 06-28333925

avanbeers@swvvo-delft.nl

Contactpersoon voor Grotius Junius, Stanislascollege Westplantsoen

 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag (in even weken), donderdag

Mevr. Karin Louwers, MSc
Gedragswetenschapper FLEX-College
Telefoon: 015-2855554 / 06-42733536
klouwers@swvvo-delft.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Liane Sloos
Adviseur Passend Onderwijs
Telefoon: 06-42708776
lsloos@swvvo-delft.nl 

APO’er schoollocaties Stanislas College Westplantsoen, Stanislas College Dalton Delft, Stanislas College locatie Pijnacker, Grotius PrO, Mercurius College

Werkdagen: maandag, dinsdag,  donderdag, vrijdag

Mevr. Jacqueline Kurpershoek
Adviseur Passend Onderwijs
Telefoon: 06-42706865
jkurpershoek@swvvo-delft.nl 

APO’er schoollocaties Stanislascollege Krakeelpolderweg, SC Delfland, CLD Hof van Delft

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Sonja de Jong
Adviseur Passend Onderwijs
Telefoon: 06-43708365
sdejong@swvvo-delft.nl 

APO’er schoolocaties ISK, Laurentius PrO

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

Mevr. Rita Veldhuis

Adviseur Passend Onderwijs

Telefoon: 06-43721862

rveldhuis@swvvo-delft.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Marja van ’t Wel
Docent OPDC/FLEX-College
Telefoon: 015-2576962 / 06-42736249
mvantwel@swvvo-delft.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Liora van Buuren
Docent OPDC/FLEX-College
Telefoon: 015-2576962 / 06-43234240
lvanbuuren@swvvo-delft.nl 

Mevr. Simone van der Burg
Medewerker bedrijfsondersteuning Loket

Security Officer

Telefoon: 06-11022432
svanderburg@swvvo-delft.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. Andrea van der Sloot
Medewerker bedrijfsondersteuning 

Telefoon: 06-344 144 22
avandersloot@swvvo-delft.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mevr. Willemien Bekema
Coördinator PO/VO Delflanden
Telefoon: 015-2855554
wbekema@swvvo-delft.nl 

Werkzaam voor PPO Delflanden en SWV VO Delflanden

De heer Ger Simjouw
Functionaris voor gegevensbescherming (extern aangesteld)
Telefoon: 0172-785075
fg@privacyopschoool.nl 

6 + 12 =