Over ons

Hier leest u hoe het SWV VO Delflanden georganiseerd is.

Samenwerkingsverband VO Delflanden

Het SWV VO Delflanden is een stichting met 7 schoolbesturen en 16 schoollocaties en omvat de gemeenten Delft, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Met elkaar bieden we aan ongeveer 8500 jongeren passend onderwijs.

Lees meer

Missie en visie

Missie

We willen onze jongeren gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen kunnen participeren in onze samenleving.

Visie

In ons samenwerkingsverband wordt geen jongere buitengesloten en is ruimte voor diversiteit. Onze scholen maken ontwikkeling van jongeren mogelijk door het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waar jongeren met en van elkaar kunnen leren. De ondersteuningsbehoeften van de jongere staan daarbij centraal. Onze scholen en onze partners in zorg zijn gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle jongeren en dragen zorg voor een dekkende ondersteuningsstructuur, met ruimte voor maatwerk waardoor geen jongere tussen de wal en het schip kan vallen en elke leerling een perspectief heeft op passende dagbesteding, een passende plek op de arbeidsmarkt of passend vervolgonderwijs.

Het bestuur van het samenwerkingsverband

De onderstaande schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het SWV VO Delflanden, 28.09:

Organisatorische inrichting SWV VO Delflanden

De organisatie SWV VO Delflanden omvat verschillende bedrijfsonderdelen, die in het organogram hiernaast visueel zijn weergegeven.

Het hart van onze organisatie is ons verbreed Orthopedagogisch Didactisch Diensten Centrum (OPDC), waarin we de aanwezige expertise in onze organisatie gebundeld en op maat kan worden ingezet ten behoeve van onze scholen en als onderdeel van een dekkend netwerk.

Het verbreed OPDC kent de onderstaande taakstellingen:

  • schoolgerichte ondersteuning door het inzetten van begeleider passend onderwijs;
  • onderzoekende en adviserende ondersteuning door het inzetten van gedragswetenschappers;
  • leerlinggericht ondersteuning door het inzetten van FLEX-docenten.

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen het SWV VO Delflanden wordt vormgegeven. Daarnaast wordt in het ondersteuningsplan beschreven op welke manier het SWV VO Delflanden 28.09 en de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp samenwerken bij het bieden van onderwijs en zorg aan jongeren en gezin.

Download het Ondersteuningsplan 2021-2025

Ondersteningsplanraad

Binnen het samenwerkingsverband zijn er twee vormen van medezeggenschap, te weten de Medezeggenschapsraad en de Ondersteuningsplanraad.

Lees meer

Klachten of geschillen

Aan deze tekst wordt gewerkt.

Lees meer

Privacy

Samenwerkingsverband VO Delflanden heeft persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. SWV VO Delflanden heeft een privacyregelement en een privacybeleid.

Privacyregelement

Privacybeleid

Werken bij

Bekijk hier onze vacatures. 

Lees meer

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.