Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.

Handreiking leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. In de Leerplichtwet staat dat wanneer kinderen 5 jaar ze naar school moeten. Als kinderen 4 jaar oud zijn mogen ze naar school en dat doen de meeste kinderen ook.

 

Onderwijs, zorg en leerplichtwet

Het komt voor dat jongeren (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze jongeren hebben behoefte aan maatwerkoplossingen. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de handreiking onderwijs, zorg en leerplichtwet, staat wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.