medezeggenschap

Het SWV VO Delflanden geeft ouders onafhankelijk advies en informatie

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad is een van de twee formele medezeggenschapsorganen binnen SWV VO Delflanden. De MR heeft instemmings- of adviesbevoegdheid op bestuursbesluiten van het college van bestuur aangaande het personeel van het samenwerkingsverband. De instemmings- of adviesbevoegdheden liggen vast in het reglement van de medezeggenschapsraad.

 Aan het SWV VO Delflanden is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit voorgedragen personeelsleden van het samenwerkingsverband.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.