medezeggenschap

Het SWV VO Delflanden geeft ouders onafhankelijk advies en informatie

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad is een van de twee formele medezeggenschapsorganen binnen SWV VO Delflanden. De MR heeft instemmings- of adviesbevoegdheid op bestuursbesluiten van het college van bestuur aangaande het personeel van het samenwerkingsverband. De instemmings- of adviesbevoegdheden liggen vast in het reglement van de medezeggenschapsraad.

 Aan het SWV VO Delflanden is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit voorgedragen personeelsleden van het samenwerkingsverband.