Ondersteuning georganiseerd door het SWV VO Delflanden

De gedragswetenschappers van het SWV VO Delflanden hebben budget waarmee zij ondersteuning kunnen organiseren
voor leerlingen met complexe problematiek en waarbij een maatwerkprogramma onderwijs- en zorg nodig is. Samen met ouders, leerling en de partners in onderwijs en zorg bepaalt de gedragswetenschapper wat er nodig is voor de leerling om tot leren en ontwikkeling te komen. 

 

Wanneer de school een gedragswetenschapper vanuit het SWV VO Delflanden betrekt, heeft een leerling meestal niet alleen een ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs, maar is er ook ondersteuning nodig vanuit de jeugdhulp. De gedragswetenschapper zal samenwerken met de partners in de jeugdhulpverlening, om zo samen met ouders, leerling en school te komen tot een passend onderwijs- en zorgarrangement.

Voor de uitvoering van de extra onderwijsondersteuning kan de gedragswetenschapper externe specialisten inzetten. Het SWV VO Delflanden heeft met een aantal externe ondersteuners contractafspraken gemaakt. Met de volgende organisaties werken wij samen:

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.