basis
Ondersteuning

In het School Ontwikkelings Profiel

Begeleider Passend Onderwijs (PBO)

SWVVO Delflanden kan de scholen in haar samenwerkingsverband ondersteunen met een BPO-er.

Elke school kan een aantal uren een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) toegewezen krijgenb. De school kan de beschikbare uren voor de BPO onder meer gebruiken om de extra ondersteuning te helpen plannen en regelen.

De BPO gaat in principe niet zelf met een kind of groepje kinderen of met ouders aan de slag, maar ondersteunt de leerkracht en de school in het handelen ingeval van extra ondersteuning voor kinderen.

Alle leerlingen met extra ondersteuning hebben een hulpvraag. Naar aanleiding van deze hulpvraag en in overleg met leerling, ouders en school worden er doelen gesteld en afspraken gemaakt.

Het betreft veelal leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van plannen, organiseren en structureren van schoolwerk, langdurig zieke leerlingen die weer een aantal uur naar school gaan, leerlingen die overprikkeld zijn, leerlingen die gedurende de schooldag behoefte hebben aan concrete aansturing of bijvoorbeeld een rustige plek om te eten. 

Er wordt begeleiding op maat gegeven binnen de mogelijkheden van de school. 

 

 

Mevrouw I. Mulder

Mevrouw I. Mulder

Teamleider Begeleider Passend Onderwijs

E-mail: imulder@swvvo-delft.nl 

Telefoon: 06-42736317

Bereikbaar:
woensdag en donderdag van 09-00 tot 13.00 uur.

Download documenten

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.