Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplanraad 

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zijn ouders/leerlingen en personeelsleden van de verschillende schoolbesturen vertegenwoordigd. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Het ondersteuningsplan wordt eens in de vier jaar opgesteld.

Daarnaast kan de ondersteuningsplanraad  ook onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven gericht op het creëren van een dekkende ondersteuningsstructuur binnen het samenwerkingsverband.

Om de taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders/leerlingen en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. Enige relevante kennis en ervaring op het gebied van passend onderwijs en zorg is daarbij welkom. Indien u belangstelling heeft, om een zetel binnen de OPR te vervullen vanuit een specifiek schoolbestuur, maak dat dan kenbaar bij de directeur van uw school.

De OPR komt gemiddeld drie keer per schooljaar bijeen. Bij de start van een nieuw schooljaar wordt gezamenlijk een jaarplan opgesteld. De notulen van de OPR zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van het SWV VO Delflanden

 

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.