Overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs

Hier vindt u informatie rondom de overstap van PO naar VO.

Ieder jaar stapt een groot aantal leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland over naar een voortgezet-onderwijs-school in de regio. Het gaat om veel leerlingen, toch is ieder kind uniek. De ouders van ieder kind moet kiezen welke school het best past bij hun kind. 

Aanmelden

Na het voorlopig advies is het aan de ouders om hun kind  aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. In veel gevallen is dit een school in Delft of Pijnacker, maar aanmelding bij scholen buiten Delft of Pijnacker komt ook voor, zeker wanneer leerlingen dicht bij de gemeentegrens wonen of wanneer gekozen wordt voor een specifieke school. 

Wanneer een leerling is aangemeld, wordt gewerkt met het digitale dossier van Onderwijs Transparant. Een school voor voortgezet onderwijs kan via Onderwijs Transparant zien wat de toetsresultaten van de leerling zijn, wat de kenmerken zijn en de onderwijsbehoeften die hierbij horen. De basisschool geeft het advies naar niveau van de leerling, maar VO-scholen zijn onderling verschillend en daarom maken ouders een keuze welke school het beste bij hun kind past. De ouders melden vanaf februari hun kind aan bij een passende school. Wanneer er sprake is van leerlingen met ondersteuningsbehoeften zoals plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs, is de aanmelding, wanneer mogelijk, al eerder, namelijk vanaf oktober. Wanneer hier sprake van is, hoort u dit aan het begin van schooljaar, of dit is al eerder met u besproken. 

Van eindtoets naar doorstroomtoets

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een belangrijk moment. Met de wet doorstroomtoetsen po worden een aantal knelpunten in de huidige overgang van de basisschool naar de middelbare school weggenomen. Ook komen de verschillende toetsen onder het kwaliteitstoezicht van één partij. Dit is goed voor de betrouwbaarheid van de toetsen en verkleint de kans op incidenten. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023/2024.

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.