Veelgestelde vragen

 

Kan ik mijn kind inschrijven op het FLEX-College?

Ouders/verzorgers kunnen hun kind niet zelf aanmelden. De school van de leerling vraagt, in samenwerking met de leerling, diens ouders/verzorgers, de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband en de hulpverlening een arrangement aan voor het FLEX-College. De Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning (CTO) neemt een besluit over de aanvraag. Na een positief besluit vindt een intakegesprek plaats.

Kan ik op het FLEX-College een diploma halen?

Het FLEX-College is een bovenschoolse voorziening die geen eigen diploma’s heeft. Examenleerlingen op het FLEX-College volgen het PTA van de school van herkomst, maar maken SE onderdelen soms op het FLEX-College. Het CSE maken ze altijd op de school van herkomst.

Wat voor soort groepen heb je op het FLEX-College?

Er zijn twee soorten groepen. De ochtendgroep komt vijf ochtenden en een middag naar het FLEX-College. De maatwerkgroep komt op maandag, dinsdag en vrijdag minimaal twee uur naar het FLEX-College.

Hoe verlopen de lessen voor de ochtendgroep op het FLEX-College?

Er zijn twee lesgroepen in de ochtend. De leerlingen starten de dag bij hun eigen mentor. Na de start wisselen de leerlingen naar een andere OPDC docent. Leerlingen werken individueel, maar onder begeleiding van de OPDC docent met schoolwerk van de school van herkomst. Regelmatig geven speciale vakdocenten extra ondersteuning. Op woensdagmiddag zijn er groepslessen rond een thema en op donderdagochtend zijn er vaak buitenschoolse groepsactiviteiten.

Hoe verlopen de lessen voor de maatwerkgroep op het FLEX-College?

De leerlingen in de maatwerkgroep hebben vaak een iets grotere afstand tot onderwijs en zijn niet volledig belastbaar. Deze leerlingen werken individueel onder begeleiding van de mentor aan een beperkt aantal vakken. Soms doen de leerlingen op woensdag mee met een themales of op donderdag met de buitenschoolse activiteit.

Hoe lang duurt een schooldag op het FLEX-College?

De lessen voor de ochtendgroepen zijn tussen 8.30- 13.00 uur. Op woensdag loopt de lesdag tot 15.00 uur. De lestijden voor de maatwerkgroep zijn maandag-dinsdag-vrijdag tussen 11.00-13.00 uur. Afhankelijk van de belastbaarheid van de leerling kunnen deze lessen uitbreiden en starten om 9.00 uur.

 

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.