de Overstap

van PO naar VO 

De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terecht komt, die aansluit bij zijn mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Het is belangrijk dat de basisschool, de school voor voortgezet onderwijs en ouders in dit proces goed samenwerken. Hier vindt u informatie rondom de overstap van PO naar VO.

Dick Ufkes

Dick Ufkes

Gedragswetenschapper

E-mail: 
dufkes@swvvo-delft.nl 

Telefoon: 06-42707927

Bereikbaar: 
woensdag en donderdag van 09-00 tot 13.00 uur.