Samenwerken

voor goed en passend onderwijs in Delflanden

Samenwerkingsverband VO Delflanden streeft er naar dat alle VO-leerlingen in de regio een passend diploma kunnen behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij innemen.

Voor de meeste leerlingen is het aanbod op de reguliere school voldoende om succesvol te zijn en een diploma te behalen.

Sommige leerlingen hebben echter meer ondersteuning nodig om dat doel te bereiken.

Met onze scholen hebben we gezamenlijke afspraken over het niveau van basisondersteuning geformuleerd: het schoolondersteuningsprofiel (te vinden op de website van de school).

Daar bovenop biedt SWVVO diverse vormen van ondersteuning:

?

Ondersteuning

Bij het passend onderwijs ondersteunen wij de scholen met Begeleider Passend Onderwijs en Gedrags Wetenschappers.
?

voortgezet speciaal onderwijs

Wanneer blijkt dat een leerling binnen het reguliere VO geen passende onderwijs- ondersteuning kan krijgen.
?

stappen naar een Arrangement

De stappen die de school zet met een leerling, naar een passende vorm van onderwijs en/of zorgondersteuning.
?

Flex college

Voor leerlingen die om uiteenlopende redenen tijdelijk niet het onderwijs op de eigen school volgen.
?

Extra ondersteuning

Op elke school zijn er wel leerlingen die we ondersteunen met een individueel arrangement, met eigen of externe docenten.

Flex College

Sommige leerlingen kunnen om uiteenlopende redenen tijdelijk niet het onderwijs op de eigen school volgen. Zij hebben een onderwijs- en zorgbehoefte die op dat moment de grenzen van ondersteuning binnen de eigen school te boven gaat.  Voor die leerlingen is het FLEX-College ingericht. Het FLEX-College is onderdeel van het orthopedagogisch en didactisch dienstencentrum (OPDC) van het SWV VO Delflanden.

Klein, maar krachtig!

Onze missie: ‘Scholen helpen om, uitgaande van een kwalitatief goed onderwijsprogramma op elke school, zo passend mogelijke ondersteuning te bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Samenwerking tussen onderwijs, hulpverlening, ouders en jongere staat daarbij centraal.’

Samenwerkings staat centraal!

We hebben ongeveer 8800 leerlingen, verdeeld over de verschillende schoollocaties van voortgezet (speciaal) onderwijs. Gezamenlijk dragen onze schoollocaties zorg voor een zo passend mogelijk onderwijsaanbod aan al deze leerlingen. De gemeenten die vallen onder ons samenwerkingsverband zijn: Delft, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp.

Naar het voortgezet onderwijs?

De overstap van de basisschool naar een school van voortgezet onderwijs, is altijd een belangrijk moment voor een leerling. Een zo passend mogelijk niveau en type voortgezet onderwijs zijn daarbij zeer bepalend voor de motivatie en het schoolsucces van een leerling.

ouders groep 8

Gaat uw kind naar de brugklas?

Dan wisselt uw basisschool gegevens uit met de VO-school waar u uw kind heeft aangemeld. 

scholen groep 8

Basisscholen begeleiden leerlingen met een extra onderwijsbehoefte naar een zo passend mogelijk vervolgniveau.

 

Algemene informatie

Wil u een overzicht van de gemaakte afspraken?

Die vindt u in ons ‘jaaroverzicht overstap PO – VO 2019 – 2020’. 

Voor iedere leerling een passende onderwijsplek
Eenvoudig, slim en doelmatig

Samen met het kind en zijn ouders

Adres

Buitenwatersloot 341a
2614 GS  Delft

015 285 5554

info@swvvo-delft.nl

 

Parkeren

Komt u met de auto?

Hier ziet u waar u kunt parkeren.